Publicēts 20 novembris 2019

Lai diskutētu par pieaugušo izglītības iespējām un izaicinājumiem, uzsvērtu pieaugušo izglītības nozīmi darba vietās un iepazīstinātu ar uzņēmumu labās prakses piemēriem darbinieku mācību organizēšanā, Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) 22.novembrī rīko Latvijas pieaugušo izglītības forumu “Es strādāju un mācos”*.

Foruma pirmajā daļā tiks pārrunāta darba ņēmēju un darba devēju iesaiste mācībās un to nodrošināšanā darba vietās. Balstoties uz Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) un IZM veikto aptauju par mācību organizēšanu darba vietās, tiks prezentēti uzņēmumu labās prakses piemēri. LDDK kopā ar IZM pieaugušo izglītības ekspertu darba grupu ir izvērtējusi uzņēmumu veiktos pasākumus darbinieku profesionālās un personiskās pilnveides veicināšanā, izvirzot labākos mācību piemērus, kam foruma laikā tiks pasniegti IZM pateicības raksti.

Foruma otrā daļa veltīta pieaugušo izglītības piedāvājumam un īstenošanai, ļaujot dalībniekiem iesaistīties, izvērtējot un pilnveidojot reģionālajās diskusijās izstrādātos priekšlikumus. Reģionālās diskusijas par pieaugušo izglītības politiku, atbalsta pieejamību un īstenošanu visos Latvijas vēsturiskajos novados norisinājās no šā gada augusta līdz novembrim. Plašāka informācija par diskusijām pieejama šeit.

Atsevišķa daļa forumā tiks veltīta arī neformālās izglītības kvalitātes nodrošināšanas izaicinājumiem un risinājumiem.

Forums tiek organizēts IZM īstenotā Erasmus+ projekta “Nacionālie koordinatori Eiropas programmas īstenošanai pieaugušo izglītībā” ietvaros.