Publicēts 28 novembris 2019

Administratīvā apgabaltiesa 20. novembrī paziņoja savu lēmumu administratīvās tiesas procesā, kas uzsākts pēc Indriķa Muižnieka sūdzības, ar kuru apstrīdēts Ministru kabineta lēmums par viņa neapstiprināšanu rektora amatā š.g. 29. augustā. Lieta netika skatīta pēc būtības, bet tika skatīts jautājums par pagaidu noregulējumu.

Ar Administratīvās apgabaltiesas lēmumu Indriķa Muižnieka lūgums par pagaidu aizsardzības līdzekļa noteikšanu ir apmierināts daļēji, aizliedzot Latvijas Universitātei rīkot rektora vēlēšanas līdz stājas spēkā tiesas spriedums šajā lietā. Pārējā daļā Indriķa Muižnieka lūgums par pagaidu aizsardzības līdzekļa noteikšanu tika noraidīts kā nepamatots. Tiesa noteica, ka ar 2019.gada 1.decembri tiek atjaunota Ministru kabineta 2019.gada 29.augusta rīkojuma Nr.419 darbība. Un tā kā tiesa atzina, ka I.Muižniekam nav tiesību prasīt viņa iecelšanu par rektora vietas izpildītāju, tad ar 1.decembri Latvijas Universitātes rektora vietas izpildītāja pienākumus varēs atsākt pildīt G.Straube.

Izglītības un zinātnes ministrija, pārstāvot MK, ir vairākas reizes tikusies ar Indriķi Muižnieku kā administratīvās tiesas procesa ierosinātāju un uzturētāju, piedāvājusi savu redzējumu par mierizlīgumu: IZM ir gatava grozīt vai mainīt neapstiprināšanas lēmumu LU rektora amatā, ja tiek rīkotas Augstskolu likumam, LU Satversmei un Satversmes nolikumam atbilstošas LU rektora vēlēšanas. IZM ir gatava, ja tas nepieciešams, virzīt izmaiņas Augstskolu likuma 17. panta 5.daļā, lai ļautu šajās vēlēšanās piedalīties arī Indriķim Muižniekam.

Vienlaikus turpinās IZM rīkoto četru semināru cikls par augstākās izglītības pārvaldību. Trešdien, 27.novembrī, notika jau trešā pēc kārtas diskusija, kuru visi interesenti varēja vērot tiešraidē, komentēt un izteikt priekšlikumus par augstākās izglītības institūciju pārvaldības modeļa maiņu, tostarp, rektora ievēlēšanas, apstiprināšanas un atcelšanas jautājumu. Diskusijās iegūtie secinājumi tiks izmantoti, izstrādājot konceptuālo ziņojumu valdībai par augstākās izglītības pārvaldības modeļa maiņu un izglītības attīstības pamatnostādnes 2021.-2027. gadam.