Publicēts 03 decembris 2019

good free photos YZsvNs2GCPU unsplash

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) ir izstrādājusi jaunu valsts galvoto studiju un studējošo kreditēšanas sistēmu, kas būtiski vienkāršos kredītu noformēšanas un saņemšanas procedūru. Vienlaikus līdz jaunās sistēmas ieviešanai vairs netiks dzēsti studiju un studējošā kredīti par darbu Ministru kabineta noteiktajās jomās un amatos. Savukārt tiem Latvijas studentiem, kuri iegūst izglītību ārvalstīs, studiju un studējošā kredīts tiks nodrošināts līdz studiju pabeigšanai noteikumos paredzētajā apmērā.

To paredz otrdien, 2019. gada 3. decembrī, valdībā izskatītie grozījumi vairākos Ministru kabineta noteikumos par studiju un studējošā kredīta piešķiršanu, atmaksu un dzēšanu. Grozījumi izstrādāti, īstenojot informatīvajā ziņojumā "Par studiju un studējošo kreditēšanas no kredītiestāžu līdzekļiem ar valsts vārdā sniegto galvojumu modeļa maiņu", kā arī Augstskolu likumā un Izglītības likumā ietverto regulējumu.

Informatīvais ziņojums valdībā tika izskatīts 2019. gada 16. jūlijā un tas paredz vienkāršotas procedūras studiju un studējošā kredīta noformēšanai un saņemšanai, kā arī iespēju saņemt kredītu bez otrā galvotāja. Svarīgi, ka jaunā kreditēšanas sistēma padarīs augstāko izglītību pieejamāku. Statistikas dati rāda, ka bezdarbs starp cilvēkiem ar augstāko izglītību ir zemāks par tā dēvēto dabisko bezdarba līmeni un arī ienākumu ziņā iedzīvotāji ar augstāko izglītību pelna vairāk par vidusmēra atalgojumu. Tāpēc valsts galvotais kredīts ir valsts atbalsta veids, kas cilvēkam ļauj veikt investīciju sevī un ļauj iegūt augstāko izglītību ikvienam, neatkarīgi no materiālā stāvokļa.

Lai pilnveidotu valsts galvoto studiju un studējošo kreditēšanas sistēmu, IZM 2018.gada rudenī izveidoja darba grupu, kurā strādāja pārstāvji no Latvijas Studentu apvienības, Finanšu ministrijas, Valsts kases, Studiju un zinātnes administrācijas, finanšu nozares asociācijas un Attīstības un finanšu institūcijas “Altum”. Darba grupa izskatīja konceptuālus jautājumus par valsts galvoto studiju un studējošo kreditēšanas sistēmas pilnveidi, kas ļautu palielināt studiju un studējošo kredītu pieejamību.

Ministru kabineta noteikumus par jauno studiju un studējošā kreditēšanas sistēmu Izglītības un zinātnes ministrija plāno virzīt izskatīšanai valdībā nākamā gada sākumā.

Ar šodien valdībā izskatītajiem MK noteikumu projektiem var iepazīties MK tīmekļvietnē: