Publicēts 09 Decembris 2019

lindsay henwood 7 kRuX1hSXM unsplash

Latvijas Nacionālā sporta padome 2019. gada 6. decembra sēdē pieņēma lēmumu virzīt apstiprināšanai valdībā rīkojuma projektu par naudas balvu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem sportā 2018. gada nogalē un 2019. gadā vairāk nekā 200 sportistiem, viņu treneriem, apkalpojošiem sporta darbiniekiem un sporta federācijām. Kopumā naudas balvu izmaksai nepieciešami 1 073 438 eiro.

Naudas balvas par izcīnītajām pirmajām vietām 2019. gada pasaules čempionātā paravieglatlētikā tiks piešķirtas arī Latvijas Paralimpiskās komitejas sportistiem, šim mērķim atvēlot vairāk nekā 85 000 eiro.

Lai ierobežoto valsts budžeta līdzekļu ietvaros nodrošinātu naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā, Nacionālā sporta padome ir izvērtējusi sacensību nozīmīgumu, sacensībās piedalījušos valstu skaitu un sportistu vai komandu skaits. Izglītības un zinātnes ministrijas darba grupa šobrīd turpina izstrādāt risinājumus sporta nozares finansēšanas modeļa maiņai, un 2020. gada pavasarī ministrija Latvijas Nacionālai sporta padomei iesniegs priekšlikumus jauniem kritērijiem naudas balvu par izciliem sasniegumiem sportā piešķiršanai, šo jautājumu skatot kontekstā ar valsts atbalstu augstas klases sportistu sagatavošanai.

Sporta padomes sēdē tika nolemts aicināt Ministru kabinetu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem piešķirt 370 000 eiro biedrībai “Latvijas Motosporta federācija”, kas nepieciešami licences iegādei saistībā ar 2020. gada Pasaules čempionāta motokrosā MXGP klasē posma organizēšanu. Vienlaikus Latvijas Motosporta federācijai būs jāveic neatkarīgs pētījums par sacensību ekonomiskajiem ieguvumiem un ietekmi uz valsts budžeta ieņēmumiem, kā arī neatkarīgs izvērtējums par sacensību faktiskajiem ieņēmumiem un izdevumiem.

Sporta padomē tika saskaņota arī vairāku nacionālas nozīmes starptautisku sporta sacensību organizēšana Latvijā 2020. gadā - Latvijas Orientēšanās federācija 2020. gadā rīkos Eiropas rogaininga čempionātu, Latvijas Bodibildinga, fitnesa un bodifitnesa federācija organizēs 2020. gada IFBB Pasaule Fit Model čempionātu un 2020. gada IFBB Eiropas Fit Model čempionātu, savukārt Latvijas Džudo federācija - Eiropas čempionātu džudo kadetiem, bet Latvijas Svarcelšanas federācija nākamgad rīkos Eiropas čempionātu svarcelšanā U-15 un U17.

Nacionālā sporta padome sēdē izvērtēja sporta bāzes “Fischer Slēpošanas centrs” un sporta bāzes “Siguldas pilsētas trase” atbilstību likuma “Par nacionālās sporta bāzes statusu” prasībām, un nolēma jautājumu par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu šīm sporta bāzēm virzīt apstiprināšanai valdībā.

Sporta padomē tika izskatīta arī akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” 2019. gadā plānoto ziedojumu sadale sporta nozares attīstības veicināšanai. Padome atbalstīja 1,8 milj.eiro pārskaitīšanu biedrībām “Latvijas Sporta federāciju padome”, “Latvijas Olimpiskā komiteja”, “Latvijas Komandu sporta spēļu asociācija”, “Latvijas Paralimpiskā komiteja” un Jaunatnes sporta fondam. Ziedojumu saņēmušajām biedrībām būs jānodrošina, ka vismaz 10% no ziedotā finansējuma tiek novirzīti tautas sporta veicināšanai.

Latvijas Nacionālā sporta padome piektdien uzklausīja arī ministrijas informāciju par jaunas pieejas un kritēriju izstrādi valsts līdzfinansējuma piešķiršanai nacionālas nozīmes starptautisku sporta sacensību organizēšanai Latvijā, tai skaitā vērtējot šo jautājumu kontekstā ar sporta nozares budžeta prioritātēm. Padome konceptuāli atbalstīja nepieciešamību izveidot valsts mērķprogrammu starptautisku sporta sacensību organizēšanas atbalstam, savlaicīgi plānojot starptautisko sporta sacensību norisi un finansēšanu, attīstot sporta tūrismu un popularizējot Latvijas tēlu starptautiski, kā arī veicinot sporta nozares attīstību kopumā.

Plānots, ka MK rīkojuma projekts par naudas balvu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem sportā 2018. gada nogalē un 2019. gadā tiks skatīts 2019. gada 10. decembra sēdē.