Publicēts 16 decembris 2019

Untitled 12345

Noslēdzot Latvijas Jauniešu galvaspilsētas gadu, Ikšķiles un Olaines novada pašvaldība organizēja īpašu pasākumu, kurā paldies teica jauniešiem par viņu ieguldījumu novada attīstībā, brīvprātīgajiem un sadarbības partneriem par iesaisti Jauniešu galvaspilsētas aktivitātēs.

Šogad konkursam “Jauniešu gada balva” tika izvēlētas 3 īpašas nominācijas, kuras sniegušas vislielāko pienesumu "Latvijas Jauniešu galvaspilsētas 2019" īstenošanā: “Gada brīvprātīgais”, “Gada projekts” un “Gada jaunietis”.
Vairākkārt Ikšķiles un Olaines novadu pašvaldības šī gada laikā ir pierādījušas, ka ir ļoti aktīvas, dinamiskas pašvaldības, kur jaunatnes jomā strādājošie iegulda ļoti daudz enerģijas, lai celtu jauniešu dzīves kvalitāti, sniegtu pašizpausmes iespējas un atbalstītu jauniešus ceļā uz pilnvērtīgu pieaugušo dzīvi un līdzdarbošanos. Un ir iespējams redzēt kā jaunieši izmanto šo uzticību un līdzdarbojas!

Savukārt īpašās Latvijas Jauniešu galvaspilsētas 2019 balvas tika pasniegtas sadarbības partneriem un brīvprātīgajiem par ieguldījumu Jauniešu galvaspilsētas aktivitāšu plānošanā un norisē. Par veiksmīgu sadarbību pašvaldības pateicās: Izglītības un zinātnes ministrijai, Latvijas Jaunatnes padomei, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrai, Olaines Sporta centram, Jaunolaines Kultūras nama kolektīvam, biedrībai “Māk-onis”, Ikšķiles vidusskolai, Ikšķiles novada jaunsardzei un Ikšķiles novada pašvaldības kultūras pārvaldei. Par personisko ieguldījumu un brīvprātīgo darbu balvu saņēma vairāki jaunieši.

Svinīgās daļas noslēgumā Ikšķiles novada domes priekšsēdētāja vietnieks Mariss Martinsons un Olaines novada domes priekšsēdētāja pirmā vietniece Inta Purviņa svinīgi nodeva ceļojošo kausu Latvijas Jauniešu galvaspilsētai 2020- Ventspils pilsētai. Savukārt Ikšķiles un Olaines novads saņēma Jauniešu galvaspilsētas piemiņas balvas.

Pasākuma laikā abas pašvaldības no Izglītības un zinātnes ministrijas Parlamentārās sekretāres Anitas Muižnieces saņēma piemiņas kausus kā pateicību, ka pašvaldības uzņēmās šo godu un lomu būt Latvijas Jauniešu galvaspilsētai 2019. gadā.

Viņi šī gada laikā ir organizējuši, gan jauniešiem un jaunatnes jomā strādājošiem dažādus izglītojošos, radošus un interesantus pasākumus un mēs esam pateicīgi, par to darbu, ko ieguldāt, lai stiprinātu jauniešus un jaunatnes jomas attīstību Latvijā. Un vēl jo lielāks prieks par jauniešiem, kuri ir šajā telpā, kas palīdzēja šo visu organizēt, kuri bija un ir gatavi iet, darboties, rīkoties, atbalstīt un arī uzņemties atbildību.

Pēc oficiālās balvu pasniegšanas ceremonijas jauniešus sagaidīja dažādi pārsteigumi un atpūtā kopā ar grupu “DEM”.

Foto galerija

 

Video:


Pasākumu organizēja Ikšķiles un Olaines novada pašvaldība.

Latvijas jauniešu galvaspilsēta 2019 aktivitātes tiek īstenotas ar Izglītības un zinātnes ministrijas jaunatnes politikas valsts programmu 2019. gadam finansējumu.