Publicēts 18 decembris 2019

79324858 10157811926813571 4593585497233686528 o

Līdz 2020. gada 31.janvārim interesenti aicināti pieteikties stipendijai doktorantūras studijām Eiropas Universitātes institūtā (EUI) Florencē, Itālijā. Pētniecību doktorantūras studiju līmenī var veikt politikas un sociālo zinātņu, ekonomikas, vēstures un civilizācijas un tiesību zinātņu jomās. Dokumenti iesniedzami EUI tiešsaistē.

Studentiem no Latvijas šogad ir pieejama viena stipendija studijām EUI. Kandidātiem jābūt maģistra grādam vai maģistra grāda līmenim pielīdzinātai izglītībai, kā arī angļu valodas zināšanām vismaz C1 līmenī. Ikgadējā stipendijā iekļauta studiju maksa, uzturēšanās, veselības apdrošināšanās izdevumi un vienreizējie ceļa izdevumi (vienu reizi gadā). Detalizēta informācija par pieteikšanās nosacījumiem un iesniedzamajiem dokumentiem, kas nedaudz atšķiras, atkarībā no izvēlētās studiju jomas, pieejama EUI tīmekļvietnē.

Pirms studiju uzsākšanas starp Izglītības un zinātnes ministriju (IZM) un EUI uzņemto pretendentu tiek noslēgta vienošanās par studijām institūtā. IZM akcentē, ka lielākas iespējas iegūt stipendiju doktorantūras studijām EUI būs tiem pretendentiem, kuri uzrakstījuši kvalitatīvu un EUI izvirzītajām prasībām atbilstošu pētījuma pieteikumu.

Patlaban EUI studē septiņi doktoranti no Latvijas. Esošie studenti pozitīvi vērtē institūta izcilo materiāltehnisko nodrošinājumu, individuālo pieeju katram doktorantam, daudzveidīgo studentu sociālo dzīvi un iespēju veidot kontaktus ar citu pasaules līmeņa universitāšu doktorantiem un profesoriem. Studentiem ir iespēja līdztekus disertācijas rakstīšanai piedalīties arī citos akadēmiskos projektos – datu vākšanā un apstrādē, grāmatu un citu publikāciju rakstīšanā. Tā vienlaikus ir lieliska iespēja dzīvot un strādāt starptautiskā akadēmiskā kopienā Toskānas sirdī līdzās simtiem citu doktorantu no visas pasaules.

EUI piedāvā plašākās doktorantūras programmas sociālajās zinātnēs Eiropā un izcilas pētniecības iespējas. Studentiem, kuri veiksmīgi pabeidz studijas, ir lieliskas starptautiskās karjeras iespējas.

EUI 1972.gadā izveidoja sešas Eiropas Kopienas dalībvalstis, lai veicinātu augstākā līmeņa pētniecību jomās, kas ir īpaši nozīmīgas Eiropas attīstībai. 2008.gadā tika piešķirtas pirmās EUI stipendijas Latvijas studentiem. Katru gadu Eiropas Savienības dalībvalstis un citas Eiropas nacionālās institūcijas kopā piešķir ap 150 pētniecības stipendijām doktorantūras studijām EUI.