Publicēts 15 janvāris 2020

Kopumā nodrošinājums ar mācību līdzekļiem un to kvalitāte mazākumtautību skolās ir apmierinoša, bet jauni un motivējoši mācību līdzekļi šobrīd visvairāk nepieciešami pirmsskolā, liecina 2019. gada nogalē Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) veiktā aptauja. Aptaujā piedalījās 102 no 155 vispārējās izglītības iestādēm, kurās īsteno mazākumtautību izglītības programmas.

2020. gada 15. janvārī Konsultatīvās padomes sēdē mazākumtautību jautājumos IZM tika analizēti šie un citi jautājumi, kas aktuāli, turpinot pāreju uz mācībām valsts valodā un ieviešot jauno kompetencēs balstīto mācību saturu.

Latviešu valodas aģentūras (LVA) pārstāve Dace Dalbiņa informēja, ka pēdējos gados latviešu valodas apguvei pirmsskolā ir izdoti vairāki mācību līdzekļi, tostarp elektroniski. 2019. gada decembrī 1122 Latvijas izglītības iestādes ir saņēmušas didaktisko materiālu komplektu pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem latviešu valodas apguvei. „Ceram, ka latviešu valoda kļūs par mīļāko mācību priekšmetu visiem Latvijas bērniem”, raksturojot jaunos didaktiskos materiālus, sacīja LVA pārstāve.

Jelgavas izglītības pārvaldes vadītājas vietniece, galvenā speciāliste pirmsskolas izglītības jautājumos Sarmīte Joma stāstīja par Jelgavas pilsētas pieredzi mācību līdzekļu nodrošinājumam pirmsskolas un vispārējās izglītības iestādēs, bet Rīgas Klasiskās ģimnāzijas direktors Romans Alijevs dalījās pieredzē par stratēģiju mācību līdzekļu izvēlē. „Jācenšas pilnveidot digitālos materiālus, jo vairāk digitālo materiālu, jo labāk,” uzsvēra Rīgas Klasiskās ģimnāzijas direktors Romans Alijevs.

Savukārt Valsts izglītības satura centra vadītājs Guntars Catlaks informēja par jaunākajiem „Skola 2030” mācību līdzekļiem un mācību līdzekļu digitālo krātuvi, kas pieejama tīmekļvietnē https://mape.skola2030.lv/ Valsts izglītības satura centrs ar ES projekta atbalstu sagatavojis vairāk kā 100 jaunus mācību un metodiskos līdzekļus dažādām vecuma grupām no pirmsskolas līdz vidusskolai, tai skaitā arī mācību līdzekļus vieglajā valodā un speciālajai izglītībai.

Konsultatīvā padome mazākumtautību izglītības jautājumos ir koleģiāla konsultatīva institūcija, kuras darbības mērķis ir atbalstīt dialogu starp izglītības politikas veidotājiem, īstenotājiem un sabiedrību, un veicināt kvalitatīva izglītības procesa īstenošanu izglītības iestādēs, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmas.