Publicēts 06 decembris 2019

Projekta ietvaros no 2019. gada 25.septembra līdz 20.decembrim organizēts nozīmīgs diskusiju cikls “Augstākās izglītības pārvaldība: Drosme mainīties”, lai ar plašu nozares pārstāvniecību un sabiedrības iesaisti meklētu labākos risinājumus augstākās izglītības attīstībai un kvalitātes celšanai. Diskusijas organizētas, lai veicinātu informētību un izpratni par izmaiņām augstākās izglītības pārvaldībā un augstākās izglītības akadēmiskā personāla profesionālās kompetences pilnveidē, apzinot nozares redzējumu par risinājumiem pārmaiņu procesu īstenošanai. Pasākums kopums organizēts Eiropas Savienības specifiskā atbalsta mērķa programmu “Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās (SAM 8.2.2.) un “Nodrošināt labāku pārvaldību augstākās izglītības institūcijās” (SAM 8.2.3.) ietvaros.

Diskusiju secinājumi tiek izmantoti, lai izstrādātu konceptuālo ziņojumu valdībai par augstākās izglītības pārvaldības modeļa maiņu un izglītības attīstības pamatnostādnēm 2021. – 2027. gadam.

Pavisam aizvadīti pieci diskusiju cikli, kuros iesaistījās augstskolu, studējošo, zinātnisko institūciju, sociālo partneru pārstāvji, ārvalstu eksperti, dažādu nozares nevalstisko organizāciju pārstāvji, kā arī Latvijas Republikas Saeimas un ministriju pārstāvji. Noslēdzošā diskusijā, kas norisinājās Valsts prezidenta pilī, piedalījās Valsts prezidents Egils Levits, augstskolu, zinātnisko institūtu un sociālo parteru pārstāvji.

Kopumā piecos diskusiju ciklos reģistrējās 413 dalībnieki. Visas diskusiju tiešraides iespējams vērot Izglītības un zinātnes ministrijas interneta tīmekļa vietnes sadaļā “Aktualitātes” 

  1. Diskusija “Kā restartēt akadēmisko karjeru – atbildīga un motivējoša cilvēkresursu politika", 2019. gada 25.septembris.
  2. Diskusija “Kā veicināt atvērtību, iekļaušanu un iekļaušanos: Latvijas augstskolas uz pasaules kartes”, 2019. gada 23.oktobris.
  3. Diskusija “Kā vadīt starptautiski konkurētspējīgas augstskolas: pārvaldības un attīstības izaicinājumi”, 2019. gada 27.novembris.
  4. Diskusija “Kā veicināt augstākās izglītības sistēmas efektivitāti: sadarbība un resursu koplietošana”, 2019. gada 4.decembris.
  5. Diskusija “Augstākās izglītības pārvaldības un attīstības izaicinājumi”, 2019. gada 20.decembris.