Publicēts 09 oktobris 2020

oecd

Ar Izglītības attīstības pamatnostādņu 2021. – 2027. gadam „Nākotnes prasmes nākotnes sabiedrībai” projekta prezentāciju 2020. gada 7. oktobrī noslēdzies Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) Prasmju stratēģijas projekts Latvijā.

OECD Prasmju stratēģijas projekts tika uzsākts 2018. gadā, un tā mērķis bija īstenot Latvijas prasmju situācijas izpēti un sagatavot rekomendācijas Izglītības attīstības pamatnostādņu 2021. – 2027.gadam izstrādei, lai tādējādi stiprinātu stratēģisku pieeju aktuālu prasmju attīstībai un prasmju piedāvājuma un pieprasījuma līdzsvarošanai. Izglītības attīstības pamatnostādnes nosaka vienotu valsts politiku un attīstības stratēģiju izglītībā un aptver visus izglītības veidus un pakāpes.

Prasmju stratēģijas projekta ietvaros tika īstenota aktīva sadarbība un konsultācijas ar plašu valsts un pašvaldības iestāžu pārstāvju, sociālo un sadarbības partneru un izglītības ekspertu loku par izglītības attīstības mērķiem un rīcības virzieniem 2021. – 2027.gadam. Konsultācijās gūtie secinājumi un atziņas, kā arī OECD sagatavotie ziņojumi un rekomendācijas veido pamatnostādņu konceptuālo un saturisko pamatu.

2020. gada 7. oktobrī aizvadīta gan diskusija Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā, gan arī OECD Prasmju stratēģijas projekta noslēguma pasākums, kura ietvaros sadarbības un sociālie partneri un izglītības eksperti iepazīstināti ar OECD Prasmju stratēģijas projekta rezultātiem. Tāpat notika augsta līmeņa paneļdiskusija ar pārstāvjiem no Ekonomikas ministrijas, Labklājības ministrijas, Latvijas Darba devēju konfederācijas un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības par prasmju attīstībai nozīmīgu politiku ieviešanu nenoteiktības apstākļos.

OECD Prasmju stratēģijas projekts īstenots ar Eiropas Savienības programmas Erasmus+ līdzfinansējumu.

OECD Prasmju stratēģijas projekta noslēguma pasākums īstenots Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.6.2/17/I/001 “Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveide un īstenošana” ietvaros.

Aicinām iepazīties ar projekta noslēguma ziņojumu un prezentācijām:
OECD Prasmju stratēģijas projekta rezultātu prezentācija Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā 2020.gada 7.oktobrī (angļu valodā).
OECD Prasmju stratēģijas projekta rezultātu prezentācija noslēguma pasākumā 2020.gada 7.oktobrī (angļu valodā).
OECD Latvijas Prasmju stratēģijas īstenošanas ieteikumi Latvijas Izglītības attīstības pamatnostādņu sagatavošanai 2021.-2027.gadam. Īss kopsavilkums (latviešu valodā).
OECD Skills Strategy Implementation Guidance for Latvia. Report Summary (in English).
OECD Skills Strategy Implementation Guidance for Latvia. Full Report (in English).
Video no OECD Prasmju stratēģijas projekta noslēguma pasākuma.
Fotogrāfijas no OECD Prasmju stratēģijas projekta noslēguma pasākuma.

ansamblisLOGOECIZMOECD2

esf mlapai