Publicēts 16 janvāris 2015

Izglītības un zinātnes ministrijā pedagogu darba samaksas aprobācijas vadības darba grupa piektdien, 16.janvārī tikās ar aprobācijas pirmajā posmā 60 iesaistīto skolu pārstāvjiem, lai pārrunātu šī posma rezultātus  un iepazītos ar aprobācijas otrā posma procesu un nepieciešamajiem materiāliem.

Tikšanās laikā apsprieda aprobācijas procesā iegūtās informācijas analīzi, kā arī diskutēja par izveidotajiem pedagogu amatu aprakstu paraugiem un amatu aprakstu veidošanu. Pārrunāja arī vispārizglītojošo skolu skolotāju slodzes modelēšanas grafiku un šo skolu pedagogu darba samaksas modeli. Aprobācijas pirmajā posmā kopumā iegūta informācija par iespējamo skolotāja amata pienākumu aprakstu.

Izvērtējot pedagogu darba samaksas jaunā modeļa priekšrocības, secināts, ka tas padarīs pedagogu atalgojuma finansējum plānošanu skolas līmenī caurskatāmāku, savukārt skolotāji, kas strādā ar aptuveni vienādu skolēnu skaitu saņemtu vienādu amata algu. Tāpat jaunajā modelī skolēnu skaita izmaiņas tik tieši neietekmēs pedagogu atalgojumu, kā tas ir pašreizējā modelī. Jaunais atalgojuma modelis arī mazinās skolotāju pārslodzi.

Republikas pilsētu un novadu izglītības pārvaldēm tiks elektroniski nosūtīta informācija par aprobācijas otrajā posmā veicamajiem uzdevumiem, kā arī aprobācijas procesā izmantojamie materiāli. Savukārt izglītības pārvalžu seminārā plānots pārrunāt nosūtīto materiālu saturu un izglītības pārvalžu lomu šajā aprobācijas posmā. Izglītības pārvaldes būs atbildīgas par aprobācijas posma uzsākšanu to pašvaldību izglītības iestādēs.

Aprobācijas otrajā posmā skolu administrācijai būs jāveic skolotāju slodzes plānošana atbilstoši mācību stundu plānam un skolai noteiktajam amatu vienību skaitam. Vienlaikus atbilstoši piedāvātajiem pedagogu darba pienākumu aprakstu paraugiem jāveido amatu apraksti saviem skolotājiem. Pirmā aprobācijas posma skolu pārstāvji varēs konsultēt skolas aprobācijas otrajā posmā.

Saskaņā ar modeļa aprobācijas laika plānu no šā gada oktobra līdz decembrim notika jaunā  modeļa - pilna laika darba slodzes jeb 36 stundu darba nedēļas - aprobācija dažādu izglītības pakāpju un pēc skolēnu skaita lieluma ziņā dažādās skolās, kurā tika iesaistīti aptuveni 2000 skolotāju. Savukārt aprobācijas otrais posms no šā gada janvāra tiek uzsākts visās vispārējās izglītības iestādēs, bet trešajā posmā aprobācija tiks uzsākta arī interešu, profesionālās un profesionālās ievirzes izglītības iestādēs, pirmskolas un speciālās izglītības iestādēs un sporta skolās.

Saskaņā ar Ministru kabineta lēmumiem līdz 2015.gada 1.septembrim ir jāizstrādā jauns pedagogu darba samaksas modelis, lai izveidotu caurskatāmu atalgojuma aprēķina metodiku, tādējādi ļaujot efektīvāk pārvaldīt finanšu resursus. Lai nodrošinātu pedagogu atalgojuma jaunā modeļa ieviešanas uzsākšanu no 2015.gada 1.septembra, jau nākamā mācību gada sākumā jāīsteno vairāki priekšnoteikumi skolu tīkla sakārtošanai.