Publicēts 13 marts 2014

Šonedēļ,  no 3. līdz 7.martam, Latvijā uzturas Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (Organisation for Economic Co-operation and Development - OECD) eksperti, lai iepazītos ar viedokļiem par pedagogu darba samaksas modeļa pilnveides iespējām.

Šodien plkst. 9.00 ar OECD ekspertiem tiekas izglītības ministre Ina Druviete. Vizītes ietvaros eksperti un Izglītības un zinātnes ministrijas speciālisti apspriedīs pētījuma par vispārējās izglītības pedagogu darba samaksas sistēmas funkcionalitāti gaitu un ziņojuma sagatavošanas grafiku. Eksperti ar Finanšu ministrijas pārstāvjiem pārrunās valsts mērķdotācijas pedagogiem, tiksies ar Kultūras ministrijas, Latvijas Pašvaldību savienības, Latvijas Lielo pilsētu asociācijas pārstāvjiem, ar izglītības pārvalžu vadītājiem Latvijas novados, uzklausīs Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības un Latvijas Izglītības vadītāju asociācijas viedokli par pedagogu atalgojuma sistēmas uzlabošanas iespējām. 7.martā OECD eksperti tiksies ar IZM valsts sekretāri Sandu Liepiņu un IZM darba grupu un prezentēs savus vizītes kopsavilkuma secinājumus.

IZM 2013.gada 28.decembrī pasūtīja pētījumu par vispārējās izglītības pedagogu darba samaksas sistēmas funkcionalitāti un tās pilnveidošanas iespējām, kas pamatotu optimāla finansēšanas modeļa izveides priekšlikumu. IZM pētījuma veikšanai piesaistījusi OECD, pamatojoties uz Latvijas iestāšanās sarunu ietvaros  uzsākto, visaptverošo Latvijas ekonomiskās un sociālās politikas izvērtējumu pēc OECD standartiem.