Publicēts 20 marts 2014

Trešdien, 19.marta sēdē, Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisija vērtēja valsts līdzekļu izlietojuma likumību, lietderību un efektivitāti, nodrošinot pedagogu atalgojumu, kā arī Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) plānus attiecībā uz Valsts kontroles (VK) ieteikumu ieviešanu un sistēmas uzlabojumiem.

VK pārstāvji, komisiju iepazīstinot ar veiktās revīzijas rezultātiem, norādīja uz vairākām nepilnībām pašreizējā pedagogu darba samaksas modelī, tostarp trūkumiem attiecībā uz mērķdotāciju plānošanu un sistēmas caurskatāmību. Pēc veiktās revīzijas IZM, 16 pašvaldībās un 46 izglītības iestādēs VK sniegusi kopumā 16 ieteikumus uzlabojumu veikšanai ar konkrētiem termiņiem.

Attiecīgi IZM pārstāvji uzsvēra, ka novērtē VK atbalstu problēmu identificēšanā, un informēja komisiju gan par jau paveikto, gan plānoto trūkumu novēršanā, kā arī termiņiem, kuros darbus veiks. IZM vērsa uzmanību, ka darbu pie jauna pedagogu darba samaksas aprēķināšanas modeļa izstrādes un pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafika 17.martā sākusi darba grupa. Izstrādājot jauno darba samaksas modeli, darba grupa ņems vērā gan Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) pašlaik īstenotā pētījuma par vispārējās izglītības pedagogu darba samaksas sistēmas funkcionalitāti un tās pilnveidošanas iespējām rezultātus, gan arī VK norādītos trūkumus līdzšinējā sistēmas darbībā.

Papildus ministrija norādīja, ka paredzēta Valsts izglītības informācijas sistēmas, kuras datus izmanto mērķdotāciju aprēķinam, pilnveide. Tāpat plānoti IZM iekšējās kontroles sistēmas uzlabojumi, tajā skaitā nodrošinot efektīvu un savlaicīgu nepieciešamā finansējuma apjoma mērķdotācijai pedagogu atalgojumam plānošanu.

IZM pārstāvji arī atbildēja uz komisijas deputātu jautājumiem un uzklausīja ierosinājumus. Veiktās revīzijas kontekstā komisijas deputāts Aleksejs Loskutovs norādīja, ka VK secinājums par neefektīvu līdzekļu izlietojumu pedagogu sagatavošanai, jo ne visi par valsts budžeta līdzekļiem pedagoģijas programmas absolvējušie iet strādāt skolās, ir pretrunīgi vērtējams. Tikmēr komisijas deputāts Guntars Bilsēns uzsvēra, ka, domājot par izglītības sistēmas pilnveidi, prioritātei jābūt skolēnam, un arī pedagogu darba samaksas modeļa uzlabošanas kontekstā vispirms jādomā par kvalitatīvu izglītību un apstākļiem bērniem.

Komisija ministriju aicināja informēt par progresu VK ieteikumu ieviešanā, uzdodot IZM līdz šā gada 1.oktobrim iesniegt komisijai ziņojumu par paveikto. Komisijas sēdē piedalījās IZM, VK, Finanšu ministrijas un Valsts Latvijas izglītības vadītāju arodbiedrības "Latvijas izglītības vadītāju asociācija" pārstāvji.