Publicēts 09 aprīlis 2014

Šodien, 9.aprīlī, Izglītības un zinātnes ministrijā (IZM) uz otro sēdi sanāca darba grupa jaunā pedagogu darba samaksas aprēķināšanas modeļa izstrādei. Darba grupa izvērtēja iesniegtos priekšlikumus pedagogu darba samaksas modeļa pilnveidei.

“Esmu gandarīts par darba grupas locekļu atsaucību un patieso ieinteresētību, - pavisam esam saņēmuši 19 priekšlikumus no 16 institūcijām. Saņemtie priekšlikumi skar gan vispārējās, gan profesionālās, gan interešu un sporta izglītības jautājumus. To iesniedzēji ir centušies piedāvāt, viņuprāt, labāko risinājumu, lai nodrošinātu taisnīgu pedagogu darba samaksu un arī tās paaugstināšanas iespējas,” atzina darba grupas vadītājs, IZM parlamentārais sekretārs Andis Geižāns.

Sanāksmes gaitā dalībnieki apsprieda iesniegtos priekšlikumus, kur daļa atbalsta jauna darba samaksas modeļa izstrādi, bet daļa iestājas par pašreizējā - nauda seko skolēnam - pilnveidi, un diskutēja par piedāvātajiem risinājumiem.

Jau esam norādījuši, ka, izstrādājot jauno darba samaksas modeli, darba grupa ņems vērā gan Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) pašlaik īstenotā pētījuma par vispārējās izglītības pedagogu darba samaksas sistēmas funkcionalitāti un tās pilnveidošanas iespējām rezultātus, gan arī Valsts kontroles norādītos trūkumus līdzšinējā sistēmas darbībā.

Tāpēc nākamajā darba grupas sanāksmē, kas plānota jau 16.aprīlī, ir paredzēta darba grupas tikšanās ar OECD pētniekiem, lai uzklausītu un apspriestu pētnieku grupas darba pirmos rezultātus.

Pabeigt priekšlikumu izstrādi jaunajam darba samaksas modelim un atalgojuma paaugstināšanas grafikam darba grupa plānojusi līdz 15.maijam, kad tos iesniegs izvērtēšanai IZM vadībai.  

Darba grupā strādā IZM un citu nozaru ministriju pārstāvji, kā arī IZM sociālie un sadarbības partneri, tostarp Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības, arodbiedrības ,,Latvijas izglītības vadītāju asociācija”, Latvijas Lielo pilsētu asociācijas, Latvijas Pašvaldību savienības, Latvijas Darba devēju konfederācijas un Latvijas Pedagogu domes pārstāvji.

Saskaņā ar iepriekšējā Ministru kabineta lēmumiem un šīs valdības deklarācijā noteikto uzdevumu līdz 2015.gada 1.septembrim ir jāizstrādā jauns pedagogu darba samaksas modelis, kas būs aprēķina metodikā caurskatāmāks un ļaus efektīvāk pārvaldīt finanšu līdzekļus.