Publicēts 17 aprīlis 2014

Jaunā pedagogu darba samaksas aprēķināšanas modeļa izstrādei izveidotās darba grupas pārstāvji ar Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) ekspertiem trešdien, 16.aprīlī, diskutēja par vispārējās izglītības pedagogu darba samaksas sistēmas funkcionalitāti un tās pilnveidošanas iespējām, iezīmējot Latvijas pedagogu atalgojuma sistēmas stiprās puses un nepilnības.

Eksperti, vērtējot Latvijas pieeju, salīdzināja to ar citu valstu pieredzi, kā arī iezīmēja problēmjautājumus, uz kuriem arī Latvijas ekspertiem un darba grupai jārod atbildes. Tika pārrunāti pedagogu algas ietekmējošie faktori, stiprās puses pašreizējā atalgojuma sistēmā un iespējamie pilnveidošanās un attīstības virzieni.

Eksperti atzīmēja, ka Latvijas skolotāju atalgojuma sistēmai ir vairākas stiprās puses, piemēram, kvalitātes pakāpes, valsts dotētās algas veicina vienlīdzību, pašvaldību autonomija. Savukārt pie nepilnībām minēja to, ka Latvijā nav lielas atšķirības starp minimālo un maksimālo algas likmi, atalgojums nav konkurētspējīgs, mācību gada sākumā skolotāji nevar būt droši par savu atalgojumu, ir neliels skolēnu skaits uz vienu skolotāju.

Eksperti arī vērsa uzmanību, ka pedagogu atalgojums ir saistāms ar izglītības kvalitātes rādītājiem, tai skaitā, starptautiski salīdzinošajos pētījumos, un svarīgi ņemt vērā skolēna vajadzības.

Nākamā darba grupas sanāksme plānota 28.aprīlī plkst.13.00, kurā apspriedīs darba grupas dalībnieku priekšlikumus, tostarp, OECD ekspertu redzējumu.

Izstrādājot jauno darba samaksas modeli, darba grupa ņems vērā gan OECD pašlaik īstenotā pētījuma par vispārējās izglītības pedagogu darba samaksas sistēmas funkcionalitāti un tās pilnveidošanas iespējām rezultātus, gan arī Valsts kontroles norādītos trūkumus līdzšinējā sistēmas darbībā.

Izstrādāt priekšlikumus jaunajam darba samaksas modelim un atalgojuma paaugstināšanas grafikam darba grupa iecerējusi līdz 15.maijam, un līdz 29.maijam tos izvērtēs IZM vadība.

Darba grupā piedalās IZM un citu nozaru ministriju pārstāvji, kā arī IZM sociālie un sadarbības partneri, tostarp Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības, arodbiedrības ,,Latvijas izglītības vadītāju asociācija”, Latvijas Lielo pilsētu asociācijas, Latvijas Pašvaldību savienības, Latvijas Darba devēju konfederācijas un Latvijas Pedagogu domes pārstāvji.

Saskaņā ar iepriekšējā Ministru kabineta lēmumiem un šīs valdības deklarācijā noteikto uzdevumu līdz 2015.gada 1.septembrim ir jāizstrādā jauns pedagogu darba samaksas modelis, kas būs aprēķina metodikā caurskatāmāks un ļaus efektīvāk pārvaldīt finanšu resursus.

IZM 2013.gada 28.decembrī vienojās ar OECD par pētījuma veikšanu par vispārējās izglītības pedagogu darba samaksas sistēmas funkcionalitāti un tās pilnveidošanas iespējām, kas pamatotu optimāla finansēšanas modeļa izveides priekšlikumu. Gala ziņojums gaidāms šā gada 30.jūnijā.