Publicēts 26 maijs 2014

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) apspriešanai jaunā pedagogu darba samaksas modeļa izstrādes darba grupā šodien, 26.maijā, piedāvāja divus darba samaksas modeļa iespējamos variantus, kuru izstrādē ņemti vērā darba grupā izskanējušie ierosinājumi.

Viens variants paredz pāreju uz pilna laika darba slodzi, ieskaitot kontaktstundas, laiku mācību stundu sagatavošanai, skolēnu darbu labošanai un citiem pedagogu veicamajiem pienākumiem. Pedagoga veicamie pienākumi tiktu noteikti darba līgumā un  amata aprakstā.

Otrs variants paredz finansēšanas modeļa “Nauda seko skolēnam” pilnveidi. Pedagogu atalgojuma aprēķinu tad veiktu atbilstošai, piemēram, novadu diferencēšanai  (piem., Pierīgas novadi, bijušie rajonu centri, mazie novadi), kā arī precizējot audzēkņu aprēķināšanas koeficientu atbilstoši izglītības pakāpēm: sākumskolas izglītība, pamatizglītība un vidējā izglītība.

Tāpat finansēšanas modeļa pilnveidošanai iecerēts papildināt programmu koeficientus ar profesionālās ievirzes, profesionālās izglītības un speciālās izglītības programmu koeficientiem, tādējādi iekļaujot vienotā finansēšanas modelī arī šo skolu pedagogu darba samaksu. Modeļa “Nauda seko skolēnam” pilnveide ietvertu arī atsevišķu koeficientu mazajām skolām un kvalitātes piemaksu pedagogiem.

IZM līdz augusta beigām veiks abiem modeļa variantiem nepieciešamos aprēķinus. Pēc aprēķinu veikšanas septembrī tiks apzinātas skolas, kuras iesaistīsies modeļa aprobācijā. Jaunā modeļa aprobācija plānota dažādu pakāpju izglītības iestādēs visos reģionos.  Tam sekos aprobācijas rezultātu  izvērtēšana un galīgā modeļa izvēle, ko no 2015.gada janvāra līdz jūnijam aprobēs jau visās Latvijas izglītības iestādēs. 2015.gada augustā IZM saskaņā ar izstrādāto grafiku jauno modeli iesniegs Ministru kabinetā.  

Darba grupa šodien diskutēja arī par pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafika izveides un ieviešanas nosacījumiem.

Darba grupā strādā IZM pārstāvji, ministrijas sociālie un sadarbības partneri, - Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības, arodbiedrības ,,Latvijas izglītības vadītāju asociācija”, Latvijas Lielo pilsētu asociācijas, Latvijas Pašvaldību savienības, Latvijas Darba devēju konfederācijas, Latvijas Pedagogu domes, Interešu izglītības iestāžu direktoru konsultatīvās padomes,  Latvijas izglītības vadītāju asociācijas, kā arī citu nozaru ministriju pārstāvji.

Saskaņā ar iepriekšējā Ministru kabineta lēmumiem un šīs valdības deklarācijā noteikto uzdevumu līdz 2015.gada 1.septembrim ir jāizstrādā jauns pedagogu darba samaksas modelis, kas būs aprēķina metodikā caurskatāmāks un ļaus efektīvāk pārvaldīt finanšu resursus.