Publicēts 16 augusts 2014

Izglītības un zinātnes ministre Ina Druviete trešdien, 18.jūnijā, piedalījās Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) padomes sēdē, lai iepazīstinātu ar ministrijas izstrādātajiem pedagogu atalgojuma modeļa diviem variantiem.

Tikšanās reizē piedalījās arī Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) parlamentārais sekretārs Andis Geižāns, valsts sekretāre Sanda Liepiņa, valsts sekretāres vietniece - Izglītības departamenta direktore Evija Papule, valsts sekretāres vietnieks - Nodrošinājuma un finanšu departamenta direktors Elmārs Martinsons un citi ministrijas pārstāvji.

Ministre pedagogiem apliecināja, ka ir rasts papildu finansējums pedagogu darba samaksas nodrošināšanai jaunajam mācību gadam, tostarp, nodrošinot piemaksu 40% apmērā pedagogiem par papildu pienākumu un atbalsta pasākumu veikšanu. Tāpat piemaksu no jaunā mācību gada pie algas saņems visi pedagogi, kuri ieguvuši 3., 4. un 5.kvalitātes pakāpi, tostarp tie, kuri ieguva pakāpes pēc Eiropas Sociālā fonda projekta “Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” noslēgšanās. Pedagogi, kas ieguvuši 3., 4. un 5. pakāpi, saņems fiksētas piemaksas attiecīgi 31,87 eiro, 79,68 eiro un 99,60 eiro apmērā par vienu pedagoga darba likmi.

I.Druviete arī informēja izglītības un zinātnes darbiniekus par IZM plānoto papildu finansējuma pieprasījumu nākamajām gadam jaunajās politikas iniciatīvās. Ministrija plānojusi prasīt papildu finansējumu ne tikai pedagogu atalgojumam, bet arī mācībspēku atalgojumam, studiju vietas bāzes izmaksu paaugstināšanai un zinātnes finansēšanai.

IZM izstrādājusi pedagogu darba samaksas aprēķināšanas modeļa divus variantus. Viens variants paredz pāreju uz pilna laika darba slodzi, ieskaitot kontaktstundas, laiku mācību stundu sagatavošanai, skolēnu darbu labošanai un citiem pedagogu veicamajiem pienākumiem. Pedagoga veicamie pienākumi tiktu noteikti darba līgumā un  amata aprakstā.

Otrs variants paredz finansēšanas modeļa “Nauda seko skolēnam” pilnveidi. Pedagogu atalgojuma aprēķinu tad veiktu atbilstošai, piemēram, novadu diferencēšanai  (piem., Pierīgas novadi, bijušie rajonu centri, mazie novadi), kā arī precizējot audzēkņu aprēķināšanas koeficientu atbilstoši izglītības pakāpēm: sākumskolas izglītība, pamatizglītība un vidējā izglītība.

IZM līdz augusta beigām veiks abiem modeļa variantiem nepieciešamo finanšu aprēķinus. Septembrī tiks apzinātas skolas, kuras iesaistīsies modeļa aprobācijā. Jaunā modeļa aprobācija plānota dažādu pakāpju izglītības iestādēs visos reģionos. Tam sekos aprobācijas rezultātu  izvērtēšana un galīgā modeļa izvēle, ko no 2015.gada janvāra līdz jūnijam aprobēs jau visās Latvijas izglītības iestādēs. 2015.gada augustā IZM saskaņā ar izstrādāto grafiku jauno modeli iesniegs Ministru kabinetā.

Saskaņā ar iepriekšējā Ministru kabineta lēmumiem un šīs valdības deklarācijā noteikto uzdevumu līdz 2015.gada 1.septembrim ir jāizstrādā jauns pedagogu darba samaksas modelis, kas būs aprēķina metodikā caurskatāmāks un ļaus efektīvāk pārvaldīt finanšu resursus.

 Foto: https://www.flickr.com/photos/izglitibas_ministrija/sets/72157644822419268/