Publicēts 27 augusts 2014

Izglītības un zinātnes ministre Ina Druviete trešdien, 27.augustā, tiekoties ar Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) padomi, pārrunāja paveikto pedagogu atalgojuma sistēmas sakārtošanā, apliecinot, ka Izglītības un zinātnes ministrija pilda pedagogu prasības.

Ministre uzsvēra, ka skolu pedagogu prasības par atalgojuma sakārtošanu ir taisnīgas, un ir gandarīta, ka kopīgiem spēkiem ir izdevies rast risinājumus pedagogu atalgojuma palielināšanā jau no šī mācību gada un arī nākamajos gados, kā arī veicināt pedagogu vienlīdzību, izstrādājot jaunu atalgojuma modeli. Lai šogad palielinātu pedagogu algas no valsts budžeta piešķirti 1,7 miljoni eiro.

Ministre atzīst, ka IZM turpinās dialogu ar arodbiedrību pērn izvirzīto prasību valdībai izpildei, un novērtē, ka šīs sarunas un konsultēšanās notiek nepārtraukti ikdienas darbā. Galvenās LIZDA izvirzītās prasības bija par darbu uzsākšanas pie pedagogu atalgojuma sistēmas pilnveides, novēršot esošās neadekvātās darba samaksas atšķirības, kā arī kopā ar sociālajiem partneriem izstrādāt visu līmeņu pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafiku, katru gadu nodrošinot 10% pieaugumu nozarei.

IZM iesniegusi jaunās politikas iniciatīvas 2015.gadam un turpmākajiem diviem gadiem, prasot papildu finansējumu pedagogu darba samaksas paaugstināšanai. Kā pirmo prioritāti ministrija noteica pedagogu darba samaksas pakāpenisku paaugstināšanu, vienlaicīgi nodrošinot jauna pedagogu darba samaksas modeļa ieviešanu, kam kopumā nepieciešami 36 miljoni eiro. Mērķis ir nodrošināt pedagogu minimālās darba algas paaugstināšanu ik gadu par 10% pašvaldību un ministriju padotības iestādēs strādājošajiem pedagogiem. Saskaņā ar Deklarācijas par Laimdotas Straujumas vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību ministrijai jāizstrādā jauns pedagogu darba samaksas aprēķināšanas modelis un jāsagatavo pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafiks.

Vienlaikus tiek turpināta pedagogu atalgojuma sistēmas pilnveide, pamatojoties uz IZM izveidotās darba grupas rezultātiem, tai skaitā jauna pedagogu atalgojuma modeļa izstrāde līdz 2015.gada augusta beigām un atalgojuma paaugstināšanas grafika izstrāde. Šobrīd izstrādāti divi modeļi – pāreja uz pilna laika darba slodzi vai „Nauda seko skolēnam” pilnveide. Lai nodrošinātu jaunā modeļa sekmīgu ieviešanu, IZM organizēs aprobācijas procesu, kas nozīmē, ka skolas varēs pašas iesaistīties labākā atalgojuma modeļa izstrādē un izvēlē.

Atbilstoši IZM veiktajiem aprēķiniem pie esošā finansējuma pārrejot uz 36 stundu darba nedēļu pedagogi saņemtu 603 eiro par likmi, savukārt, ja valdība piešķirs IZM pieprasīto papildu finansējumu 36 miljonu eiro pedagogu atalgojuma paaugstināšanai par 10%, tad pedagogi par vienu likmi varētu saņemt 709 eiro. Par ministrijas veiktajiem aprēķiniem un pedagogu atalgojuma paaugstināšanas grafiku septembra sākumā diskutēs pedagogu darba samaksas aprēķināšanas modeļa izstrādei izveidotā darba grupa.

Savukārt jau ar šā gada 1.septembri tiks paaugstināta zemākā amata algas likme pedagogiem līdz 420 eiro, kā arī tiks nodrošināta visiem pedagogiem, kuri ir ieguvuši 3.,4.,5.kvalitātes pakāpi, piemaksa par iegūto kvalitātes pakāpi. Pedagogi, kas ieguvuši 3., 4. un 5.pakāpi, saņems fiksētas piemaksas attiecīgi 31,87 eiro, 79,68 eiro un 99,60 eiro apmērā par vienu pedagoga darba likmi. Pedagogi saņems arī piemaksu 40% apmērā par papildu pienākumu un atbalsta pasākumu veikšanu.

Šis būs pirmais mācību gads, kad izglītības iestāžu pedagogiem informācija par atalgojumu būs zināma jau pirms jaunā mācību gada sākuma, to paredz valdībā augustā apstiprinātais IZM rīkojuma projekts par mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām un to izglītības iestādēm 2014.gadam pedagogu darba samaksai. Kopējais finansējums mērķdotācijās pašvaldībām 2014.gadam ir  324,7 miljoni eiro.

Jaunajās politikas iniciatīvās ministrija arī prasa papildu finansējumu kopumā 21,5 miljonu eiro apmērā jauna augstākās izglītības finansēšanas modeļa pakāpeniskai ieviešanai un studiju izmaksu koeficientu minimāli nepieciešamā apmēra nodrošināšanai. Savukārt par trešo prioritāti ministrija noteikusi zinātnisko institūciju bāzes finansējuma palielināšanu līdz tiesību aktos noteiktajam apjomam. Tam 2015.gadā nepieciešami vairāk nekā 10 miljoni eiro.

Izglītības un zinātnes ministre augstu vērtē līdzšinējo sadarbību ar arodbiedrību un cer uz konstruktīvu sadarbību arī turpmāk, lai kopīgi panāktu izglītības darbinieku atalgojuma paaugstināšanu.

Tikšanās reizē IZM parlamentārais sekretārs Andis Geižāns, valsts sekretāre Sanda Liepiņa, valsts sekretāres vietniece - Izglītības departamenta direktore Evija Papule, valsts sekretāres vietnieks - Nodrošinājuma un finanšu departamenta direktors Elmārs Martinsons, valsts sekretāres vietniece - Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktore Agrita Kiopa un citi ministrijas pārstāvji informēja par paveikto pedagogu atalgojuma paaugstināšanā, pedagogu darba samaksa jaunā modeļa izstrādes gaitu un plānoto aprobācijas procesu, pedagogu atalgojuma paaugstināšanas grafiku, par IZM finansējuma pieprasījumu jaunajās politikas iniciatīvās, kā arī citām aktualitātēm izglītībā un zinātnē.