Publicēts 08 septembris 2014

Šodien, 8.septembrī, darba grupa pedagogu darba samaksas modeļa izstrādei un pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafika sagatavošanai apsprieda plānoto modeļa aprobāciju skolās, kas tiks uzsākta šā gada oktobrī.

Paredzēts, ka modeļa aprobācijas pirmajā posmā septembrī tiks apzinātas skolas, kuras iesaistīsies jaunā modeļa aprobācijā, bet no oktobra līdz decembrim notiks jaunā pilna laika darba slodzes (36 vai  40 stundu darba nedēļas) modeļa aprobācija dažādu pakāpju skolās, lai decembrī varētu izvērtēt aprobācijas rezultātus un veikt nepieciešamās korekcijas. Aprobācijas 2. posmā izvēlētais modelis no 2015.gada janvāra līdz jūnijam tiks aprobēts visās Latvijas izglītības iestādēs, 3.posmā maijā un jūnijā paredzot laiku pašvaldību iesniegto priekšlikumu izvērtēšanai un uzlabojumiem, lai 2015.gada augustā tā ieviešanai nepieciešamos normatīvos aktus  varētu iesniegt Ministru kabinetā.

IZM atgādina, ka pašvaldības līdz 2014.gada 20.septembrim var pieteikt skolas aprobācijai. IZM izstrādātie kritēriji paredz, ka aprobācijas procesā tiks pārstāvētas gan sākumskolas, gan pamatskolas, gan vidusskolas, gan ģimnāzijas, ņemot vērā skolēnu skaitu un teritoriālo iedalījumu.  IZM līdz 2014.gada 30.septembrim izvērtēs pieteikumus un uzaicinās piedalīties aprobācijā 34 - 50 skolas.

Darba grupa apsprieda Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) veiktos aprēķinus par nepieciešamo finansējumu pārejai uz 36 stundu darba nedēļu un pedagogu atalgojuma paaugstināšanai par 10%.

Darba grupas locekļi tika iepazīstināti arī ar OECD pētījuma par skolotāju atalgojumu Latvijā starpziņojumu, kur OECD eksperti secina, ka pašreizējais pedagogu atalgojuma modelis būtu jāmaina, lai Latvijas pedagogu algas pietuvinātu vidējiem Eiropas Savienības rādītājiem. Eksperti norāda uz atšķirīgo pedagogu noslodzi, nepieciešamību turpināt pedagogu tālākizglītību, veicināt pedagoga profesijas prestiža celšanu un jaunu pedagogu piesaisti.

Nākamā darba grupas sanāksme paredzēta 6.oktobrī, kur vērtēs pedagogu piemaksas par kvalitātes pakāpi integrāciju kopējā atalgojumā un spriedīs par izglītības iestāžu vadības, direktoru atalgojumu.

2014.gada 6.martā IZM izveidoja darba grupu, lai izstrādātu jaunu pedagogu darba samaksas aprēķināšanas modeli un sagatavot pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafiku. Tās sastāvā iekļauti IZM pārstāvji, sociālie un sadarbības partneri – Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku  arodbiedrības, Latvijas izglītības vadītāju asociācijas, Latvijas Lielo pilsētu asociācijas, Latvijas Pašvaldību savienības, Latvijas Darba devēju konfederācijas, Latvijas Pedagogu domes, Interešu izglītības iestāžu direktoru konsultatīvās padomes, ģimnāziju asociācijas, Profesionālas izglītības biedrības, sporta skolotāju un treneru pārstāvji, citu nozaru ministriju pārstāvji, kā arī pieaicinātie eksperti.