Publicēts 08 oktobris 2014

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) šodien, 8.oktobrī, tikās ar pedagogu darba samaksas jaunā modeļa aprobācijā iesaistīto skolu pārstāvjiem, lai informētu par aprobācijas norisi.

IZM tika aicinājusi pašvaldības pieteikt aprobācijai dažādu izglītības pakāpju skolas ar atšķirīgu skolēnu skaitu, lai varētu pārbaudīt jauno pedagogu atalgojuma modeli un nepieciešamības gadījumā veikt tajā vajadzīgās korekcijas. Ministrija ir izvērtējusi saņemto pieteikumu atbilstību noteiktajiem skolēnu skaita un teritoriālā iedalījuma kritērijiem un izvēlējusies aprobācijai 60 skolas.

Jaunā pedagogu darba samaksas modeļa aprobācijā piedalīsies 59 skolas no 29 pašvaldībām un viena Kultūras ministrijas pakļautībā esoša skola, lai kā pirmās pārbaudītu piedāvāto atalgojuma aprēķināšanas modeli, kas paredz pāreju uz pilna laika darba slodzi.

Šodien IZM parlamentārais sekretārs Andis Geižāns, valsts sekretāra vietniece – Izglītības departamenta direktore Evija Papule, kura ir arī izstrādātā pedagogu atalgojuma modeļa aprobācijas vadības darba grupas vadītāja, un skolu pārstāvji pārrunāja veicamos uzdevumus un vienojās par aprobācijas gaitas termiņiem.

No oktobra līdz decembrim notiks jaunā  modeļa - pilna laika darba slodzes jeb 36 stundu darba nedēļas - aprobācija dažādu izglītības pakāpju skolās, decembrī tiks izvērtēti aprobācijas rezultāti un veiktas nepieciešamās korekcijas. Savukārt aprobācijas otrajā posmā no 2015.gada janvāra līdz jūnijam izvēlētais modelis tiks aprobēts visās Latvijas izglītības iestādēs.

Kā jau informējām, IZM speciālisti ir izstrādājuši un piedāvājuši apspriešanai divus pedagogu darba samaksas aprēķina modeļa variantus - pāreju uz pilna laika darba slodzi un modeļa „nauda seko skolēnam” pilnveidi. Pilna laika darba nedēļa ietvertu kontaktstundas, laiku mācību stundu sagatavošanai, skolēnu darbu labošanai un citiem pedagogu veicamajiem pienākumiem. Pedagoga veicamie pienākumi tiktu noteikti darba līgumā un  amata aprakstā.

Saskaņā ar iepriekšējā Ministru kabineta lēmumiem un šīs valdības deklarācijā noteikto uzdevumu līdz 2015.gada 1.septembrim ir jāizstrādā jauns pedagogu darba samaksas modelis, kas būtu aprēķina metodikā caurskatāmāks un ļautu efektīvāk pārvaldīt finanšu resursus.

Aprobācijas procesā iesaistīto skolu saraksts

Nr.p.k.

Novads/pilsēta

Izglītības iestāde

1

Dagdas novads

Andrupenes pamatskola

2

Konstantinovas sākumskola

3

Kandavas novads

Cēres pamatskola

4

Saldus novads

Pampāļu pamatskola

5

Apes novads

Vidagas Sikšņu pamatskola

6

Madonas novads

Barkavas pamatskola

7

Priekules novads

Virgas pamatskola

8

Daugavpils novads

Naujenes pamatskola

9

Vaboles vidusskola

10

Balvu novads

Stacijas pamatskola

11

Tilžas vidusskola

12

Ventspils novads

Tārgales pamatskola

13

Piltenes vidusskola

14

Ķekavas novads

Daugmales pamatskola

15

Kandavas novads

Kandavas novada Zantes pamatskola

16

Madonas novads

Kalsnavas pamatskola

17

Siguldas novads

Allažu pamatskola

18

Limbažu novads

Lādezera pamatskola

19

Tukuma novads

Pūres pamatskola

20

Zemgales vidusskola

21

Engures novads

Smārdes pamatskola

22

Engures vidusskola

23

Jelgavas novads

Aizupes pamatskola

24

Kalnciema pagasta vidusskola

25

Līgatnes novads

Līgatnes novada vidusskola

26

Aknīstes novads

Aknīstes vidusskola

27

Ogres novads

Ogresgala pamatskola

28

Madlienas vidusskola

29

Mazsalacas novads

Mazsalacas vidusskola

30

Vecpiebalgas novads

Vecpiebalgas vidusskola

31

Ropažu novads

Zaķumuižas pamatskola

32

Tukuma novads

Tukuma Vakara un neklātienes vidusskola

33

Tukuma 2.pamatskola

34

Ventspils 

Ventspils 1.pamatskola

35

Ventspils 3.vidusskola

36

Kandavas novads

Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskola

37

Kandavas internātvidusskola

38

Daugavpils 

J.Raiņa Daugavpils 6.vidusskola

39

Daugavpils Vienības pamatskola

40

Jelgava

Jelgavas Spīdolas ģimnāzija

41

Valmiera

Valmieras 5.vidusskola

42

Valmiera

Valmieras Pārgaujas sākumskola

43

Valmieras Pārgaujas ģimnāzija

44

Liepāja

Liepājas pilsētas 5.vidusskola

45

Liepājas 8.vidusskola

46

Babītes novads

Babītes vidusskola

47

Ādažu novads

Ādažu vidusskola

48

Daugavpils

Daugavpils 3.vidusskola

49

Daugavpils 13.vidusskola

50

Madonas novads

Madonas pilsētas 1.vidusskola

51

Jelgava

Jelgavas 2.pamatskola

52

Jelgavas 6.vidusskola

53

Jelgavas Valsts ģimnāzija

54

Rīga

Āgenskalna sākumskola

55

Rīgas Pārdaugavas pamatskola

56

Rīgas Teikas vidusskola

57

Rīgas 34.vidusskola

58

Rīgas Valsts 3.ģimnāzija

59

Rīgas Mūzikas internātvidusskola

60

Kultūras ministrija

Rīgas Doma kora skola

Foto: https://www.flickr.com/photos/izglitibas_ministrija/sets/72157648519443831/