Publicēts 27 novembris 2014

Izglītības un zinātnes ministrijā (IZM) piektdien, 28.novembrī, plkst.13.00 notiks pedagogu darba samaksas modeļa izstrādei izveidotās darba grupas sēde, kurā iepazīstinās ar jaunā atalgojuma modeļa aprobācijas procesa norisi.

Darba grupas sēdes dalībniekiem būs iespēja iepazīties arī ar Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) pētnieku gala ziņojumu par pētījumu par pedagogu atalgojuma sistēmu Latvijā.

Darba grupas sēde 28.novembrī plkst.13.00 notiks IZM Lielajā zālē 2.stāvā (Vaļņu iela 2, Rīga).

2014.gada 6.martā IZM izveidoja darba grupu, lai izstrādātu jaunu pedagogu darba samaksas aprēķināšanas modeli un sagatavotu pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafiku. Tās sastāvā iekļauti IZM pārstāvji, sociālie un sadarbības partneri – Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku  arodbiedrības, Latvijas izglītības vadītāju asociācijas, Latvijas Lielo pilsētu asociācijas, Latvijas Pašvaldību savienības, Latvijas Darba devēju konfederācijas, Latvijas Pedagogu domes, Interešu izglītības iestāžu direktoru konsultatīvās padomes, ģimnāziju asociācijas, Profesionālas izglītības biedrības, sporta skolotāju un treneru pārstāvji, citu nozaru ministriju pārstāvji, kā arī pieaicinātie eksperti.

IZM speciālisti kopā ar darba grupu izstrādājuši pedagogu darba samaksas modeļa divus variantus - pāreja uz pilna laika darba slodzi un modeļa „nauda seko skolēnam” pilnveide. Pilna laika darba nedēļa ietvertu kontaktstundas, laiku mācību procesa nodrošināšanai, atbalsta mācību procesa nodrošināšanai un sadarbībai izglītības iestādes efektivitātes nodrošināšanā.

Saskaņā ar modeļa aprobācijas plānu no oktobra līdz decembrim notiek jaunā  modeļa - pilna laika darba slodzes jeb 36 stundu darba nedēļas - aprobācija dažādu izglītības pakāpju un pēc skolēnu skaita lieluma ziņā dažādās skolās, kurā ir iesaistīti aptuveni 2000 skolotāju. Paralēli IZM aprobācijas vadības darba grupas pārstāvji brauc uz skolām, tiekas ar izglītības iestāžu vadību, kā arī ar izglītības pārvalžu vadītājiem un pašvaldību pārstāvjiem. Vizīšu laikā skolās tiek apzināti radušies jautājumi un neskaidrības un sniegtas atbildes uz tiem, kā arī tiek diskutēts par iespējamiem risinājumiem. Ministrijas speciālisti ir jau apmeklējuši  aprobācijā iesaistītās izglītības iestādes Rīgā, Siguldas novadā, Ādažu novadā, Valmierā, Limbažu novadā, Balvu novadā, Ventspilī un Ventspils novadā, Liepājā.

Skolotāji aizpilda darba uzskaites veidlapas, kurās fiksē tos darbus, ko ikdienā veic mācību procesa nodrošināšanai, atbalsta mācību procesa nodrošināšanai un sadarbībai izglītības iestādes efektivitātes nodrošināšanā. Skolas vadība veidlapas apkopo un nosūta IZM, kas veic analīzi. Patlaban ir izveidots pedagoga amata apraksta projekts, kuru izmantojot, skolu administrācija veic noslodzes plānojumu skolotājiem atbilstoši mācību stundu plānam. Plānots, ka līdz decembra sākumam skolu administrācijas iesniedz noslodzes plānojumu ministrijā. Tālāk IZM analīzēs saņemto informāciju un precizēs finanšu aprēķinus.