Publicēts 28 novembris 2014

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) intensīvi strādā, lai ar jaunā pedagogu atalgojuma modeļa izstrādi saistīto normatīvo aktu pieņemšana valdībā notiktu nākamā gada maijā.

“Pedagogu atalgojums ir viena no manām prioritātēm. Mums jāturpina konstruktīvs dialogs, lai, intensīvi strādājot pie jaunā pedagogu atalgojuma modeļa, iesniegtu valdībai pamatotu finansējuma pieprasījumu - 12 miljoni eiro modeļa ieviešanai no 2015. gada 1. septembra,” sacīja izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile piektdien, 28.novembrī, pedagogu darba samaksas modeļa izstrādei izveidotās darba grupas sēdē.

Sēdes laikā IZM speciālisti ar darba grupas dalībniekiem diskutēja par jaunā atalgojuma modeļa aprobācijas procesa norisi. Savukārt Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) eksperts Marko Kols (Marco Kools) iepazīstināja ar gala ziņojumu par pedagogu atalgojuma sistēmu Latvijā, kas ietver sistēmas stiprās puses un izaicinājumus. Viņš uzsvēra, ka neatkarīgi no izvēlētā pedagogu atalgojuma modeļa, centrā jābūt skolēnam, kuram pieejama kvalitatīva izglītība. Tāpat eksperts norādīja, ka, samazinoties iedzīvotāju skaitam valstī, būs jāpārskata skolu tīkls un nepieciešamais pedagogu skaits, jo skolēnu un skolotāju attiecība Latvijā ir zemāka nekā vidēji OECD valstīs.

Ministre atzinīgi vērtēja OECD veiktā pētījuma rezultātus par skolotāju atalgojumu Latvijā, kas, turpinot darbu pie modeļa izstrādes, dod iespēju izmantot arī starptautisko ekspertu atzinumus un ieteikumus. Mārīte Seile pauda pārliecību, ka valsts konkurētspēja atkarīga no tās izglītības kvalitātes.

Saskaņā ar modeļa aprobācijas laika plānu no šā gada oktobra līdz decembrim notiek jaunā  modeļa - pilna laika darba slodzes jeb 36 stundu darba nedēļas - aprobācija dažādu izglītības pakāpju un pēc skolēnu skaita lieluma ziņā dažādās skolās, kurā ir iesaistīti aptuveni 2000 skolotāju. Savukārt aprobācijas otrais posms no nākamā gada janvāra tiks uzsākts visās vispārējās izglītības iestādēs, bet trešajā posmā aprobācija tiks uzsākta arī interešu, profesionālās un profesionālās ievirzes izglītības iestādēs, pirmskolas un speciālās izglītības iestādēs un sporta skolās.

Lai nodrošinātu pedagogu atalgojuma jaunā modeļa ieviešanu no 2015.gada 1.septembra, būtu jāīsteno vairāki priekšnoteikumi no nākamā mācību gada sākuma, – noteikt minimālo skolēnu skaitu 10.klases atvēršanai, samazināt izmaksu koeficientus tālākizglītības, neklātienes izglītības programmām. Tāpat ministrija piedāvā proporcionāli  mainīt izglītības pakāpju finansēšanas izmaksas un ieviest skolēnu skaita attiecību pret vienu pedagoga mēneša darba algas likmi arī reģionālās nozīmes attīstības centriem. Tādējādi rosinot pašvaldībām savlaicīgi pieņemt lēmumus par skolu tīkla sakārtošu. Grozījumus attiecīgajos Ministru kabineta noteikumos ministrija plāno izstrādāt līdz nākamā gada sākumam un janvārī iesniegt tos izskatīšanai Ministru kabinetā.

Aprobācijas ietvaros IZM pārstāvji apmeklē skolas, tiekas ar izglītības iestāžu vadību, kā arī ar izglītības pārvalžu vadītājiem un pašvaldību pārstāvjiem. Vizīšu laikā skolās tiek apzināti radušies jautājumi un neskaidrības un sniegtas atbildes uz tiem, kā arī tiek diskutēts par iespējamiem risinājumiem. Ministrijas speciālisti ir jau apmeklējuši  aprobācijā iesaistītās izglītības iestādes Rīgā, Siguldas novadā, Ādažu novadā, Valmierā, Limbažu novadā, Balvu novadā, Ventspilī un Ventspils novadā, Liepājā.

Patlaban ir izveidots pedagoga amata apraksta projekts, kuru izmantojot, skolu administrācija veic noslodzes plānojumu skolotājiem atbilstoši mācību stundu plānam. Plānots, ka līdz decembra sākumam skolu administrācijas iesniedz noslodzes plānojumu ministrijā. Tālāk IZM analīzēs saņemto informāciju un precizēs finanšu aprēķinus.

Nākamā darba grupas sēde plānota 8.decembrī.