Publicēts 01 decembris 2014

Neskatoties uz to, ka pedagogu atalgojuma jaunā modeļa ieviešanai nav valsts budžetā rezervēti nepieciešamie vismaz 12 miljoni eiro, Izglītības un zinātnes ministrija kopā ar sadarbības partneriem turpinās darbu, lai nodrošinātu pedagogu atalgojuma jaunā modeļa pilnveidi un sekmīgu ieviešanu, uzsver izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile.

“Ministrija turpinās iesākto un paveiks to tik labi, cik vien iespējams. Apzinoties visus iespējamos riskus, izstrādāsim jauno pedagogu atalgojuma modeli līdz šī mācību gada beigām, lai tas varētu tikt ieviests sākot ar 2015. gada 1. septembri,” sacīja Mārīte Seile.

Lai pārrunātu ar budžetu saistītus jautājumus un pedagogu atalgojumu jaunā modeļa izstrādes gaitu, pirmdien, 1.decembrī, izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile piedalījās Ministru prezidentes Laimdotas Straujumas tikšanās reizē ar  Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrību (LIZDA).

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) intensīvi strādā, lai ar jaunā pedagogu atalgojuma modeļa izstrādi saistīto normatīvo aktu pieņemšana valdībā notiktu nākamā gada maijā. Saskaņā ar modeļa aprobācijas laika plānu no šā gada oktobra līdz decembrim notiek jaunā  modeļa - pilna laika darba slodzes jeb 36 stundu darba nedēļas - aprobācija dažādu izglītības pakāpju un pēc skolēnu skaita lieluma ziņā dažādās skolās, kurā ir iesaistīti aptuveni 2000 skolotāju. Savukārt aprobācijas otrais posms no nākamā gada janvāra tiks uzsākts visās vispārējās izglītības iestādēs, bet trešajā posmā aprobācija tiks uzsākta arī interešu, profesionālās un profesionālās ievirzes izglītības iestādēs, pirmskolas un speciālās izglītības iestādēs un sporta skolās.

Lai nodrošinātu pedagogu atalgojuma jaunā modeļa ieviešanu no 2015.gada 1.septembra, būtu jāīsteno vairāki priekšnoteikumi no nākamā mācību gada sākuma, – noteikt minimālo skolēnu skaitu 10.klases atvēršanai, samazināt izmaksu koeficientus tālākizglītības, neklātienes izglītības programmām. Tāpat ministrija piedāvā proporcionāli  mainīt izglītības pakāpju finansēšanas izmaksas un ieviest skolēnu skaita attiecību pret vienu pedagoga mēneša darba algas likmi arī reģionālās nozīmes attīstības centriem. Tādējādi rosinot pašvaldības savlaicīgi pieņemt lēmumus par skolu tīkla sakārtošanu. Grozījumus attiecīgajos Ministru kabineta noteikumos ministrija plāno izstrādāt līdz nākamā gada sākumam un janvārī iesniegt tos izskatīšanai Ministru kabinetā.

36 stundu darba samaksas modelis neizslēdz darbu uz pilnu vai nepilnu slodzi, atkarībā no tā, kā izglītības iestādes vadītājs organizē darbu un nodrošina izglītības iestādi ar resursiem. Darba samaksas aprēķināšanai tiek izmantotas 36 stundas, kas tiek pieņemtas par pilna laika darba slodzi. Pedagogi varēs arī turpmāk strādāt nepilnu slodzi, kā arī vairāk par 36 stundām nedēļā, bet nepārsniedzot Darba likumā noteiktās 40 stundas nedēļā.

Saskaņā ar Ministru kabineta lēmumiem līdz 2015.gada 1.septembrim ir jāizstrādā jauns pedagogu darba samaksas modelis, lai izveidotu caurskatāmu atalgojuma aprēķina metodiku, tādējādi ļaujot efektīvāk pārvaldīt finanšu resursus.