Publicēts 08 decembris 2014

Pedagogu darba samaksas modeļa izstrādei izveidotās darba grupas dalībnieki pirmdien, 8.decembrī, apsprieda priekšlikumus grozījumiem normatīvajos aktos par valsts budžeta mērķdotācijas sadali pedagogu darba samaksai un diskutēja par skolotāju amata aprakstu saturu.

Lai nodrošinātu pedagogu atalgojuma jaunā modeļa ieviešanu no 2015.gada 1.septembra, jau nākamā mācību gada sākumā būtu jāīsteno vairāki priekšnoteikumi, piemēram, skolu tīkla sakārtošana, nosakot  minimālo skolēnu skaitu 10.klases atvēršanai.

Izglītības un zinātnes ministrija ir izstrādājusi priekšlikumus grozījumiem Ministru kabineta noteikumos par kārtību, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai. Tiek piedāvāts proporcionāli  mainīt izglītības pakāpju finansēšanas izmaksas un tiek rosināts noteikt minimālo skolēnu skaitu 10.klases atvēršanai. Ministrijas piedāvā noteikt atšķirīgu minimālo skolēnu skaitu 10.klases atvēršanai atbilstoši reģionālajam novietojumam - novados, reģionālās attīstības centros un Pierīgā, kā arī republikas pilsētās.

Grozījumus attiecīgajos Ministru kabineta noteikumos ministrija plāno izstrādāt līdz nākamā gada sākumam un februārī iesniegt tos izskatīšanai Ministru kabinetā.

Darba grupas sēdē arī diskutēja par skolotāja amata pienākumu aprakstu, apspriežot, kas būtu veicamie darbi mācību procesa nodrošināšanai, atbalstam mācību procesā un sadarbībai izglītības iestādes efektivitātes nodrošināšanai.

Izglītības un zinātnes ministrija patlaban aktīvi strādā, lai ar jaunā pedagogu atalgojuma modeļa izstrādi saistīto normatīvo aktu pieņemšana valdībā notiktu nākamā gada maijā. Saskaņā ar modeļa aprobācijas laika plānu no šā gada oktobra līdz decembrim notiek jaunā  modeļa - pilna laika darba slodzes jeb 36 stundu darba nedēļas - aprobācija dažādu izglītības pakāpju un pēc skolēnu skaita lieluma ziņā dažādās skolās, kurā ir iesaistīti aptuveni 2000 skolotāju. Savukārt aprobācijas otrais posms no nākamā gada janvāra tiks uzsākts visās vispārējās izglītības iestādēs, bet trešajā posmā aprobācija tiks uzsākta arī interešu, profesionālās un profesionālās ievirzes izglītības iestādēs, pirmskolas un speciālās izglītības iestādēs un sporta skolās.

Saskaņā ar Ministru kabineta lēmumiem līdz 2015.gada 1.septembrim ir jāizstrādā jauns pedagogu darba samaksas modelis, lai izveidotu caurskatāmu atalgojuma aprēķina metodiku, tādējādi ļaujot efektīvāk pārvaldīt finanšu resursus.