Publicēts 09 aprīlis 2015

 

Publiskota starptautiskā augstskolu vērtēšanas rīka U-Multirank (www.umultirank.org)  otrā, atjaunotā versija. Tā papildināta, sniedzot informāciju par jau vairāk nekā 1200 augstākās izglītības iestādēm 83 valstīs. No Latvijas vērtējumā iekļautas 12 augstākās mācību iestādes, tajā skaitā Liepājas un Daugavpils Universitātes, LU, RTU, LLU, RSU, Turība un citas.

“Katra augstskola ir atšķirīga un var sniegt unikālu, tomēr salīdzināmu studiju un zinātniskā darba pieredzi”, saka Izglītības un zinātnes ministrijas Augstākās izglītības departamenta direktore Agrita Kiopa.  “U-Multirank ļauj studentam izvērtēt un izvēlēties konkrētu studiju programmu, kas vislabāk atbilst viņu interesēm un sniegs vislabāko izglītības pamatu izvēlētajai karjerai. Savukārt, augstskolām tas ļauj objektīvi salīdzināt savu sniegumu ar līdzīga profila izglītības iestādēm. Ministrijai šis rīks dod iespēju izvērtēt, kuras Latvijas augstskolu veidotās studiju programmas ir spēcīgākas un kurās nepieciešami uzlabojumi. U-Multirank ir objektīva datu krātuve, kas palīdzēs politikas veidošanā  un augstskolu snieguma vērtējumā.”

Virtuālais augstskolu vērtēšanas instruments salīdzina 1800 fakultātes un 7500 studiju programmas septiņos studiju virzienos, vērtējot 21 tūkstoti datu vienību institucionālā līmenī un 37 tūkstošus – programmu līmenī. Tādējādi šis instruments pārstāv visplašāko un apjomīgāko augstākās izglītības iestāžu salīdzinošās vērtēšanas datu bāzi pasaulē.

U-Multirank ļauj saskatīt “pilnu ainu”, vērtējot augstskolu sniegumu dažādos aspektos un sniedzot informāciju par mācīšanas un mācīšanās, pētniecības, zināšanu pārneses, starptautiskās sadarbības un reģionālās iesaistes sniegumu septiņās dažādās zinātņu nozarēs – elektriskās un mehānikas inženierzinātnes, uzņēmējdarbības, fizikas, psiholoģijas, datorzinātņu un medicīnas jomās.

Vērtējot datus pēc 31 dažādiem indikatoriem, redzams, ka, piemēram, Hārvarda un MIT ir vislabākās universitātes pēc zinātnisko publikāciju un reģistrēto patentu daudzuma. Tomēr, analizējot datus, redzams, ka Reitlingenas Lietišķo zinātņu universitātei Vācijā ir visvairāk tieši ar industriju saistītu publikāciju. Tas apliecina augstskolas intensīvo sadarbību ar uzņēmumiem. Savukārt, augstākie studentu mobilitātes rādītāji ir IESEG Biznesa vadības skolai Lillē (Francija). Dažādie augstskolu snieguma kritēriji nozīmē, ka “labākās augstskolas” koncepts ir atkarīgs no tā, pēc kādiem kritērijiem augstskolas tiek vērtētas.

“Neviena augstskola nav perfekta pilnīgi visas jomās",  saka U-Multirank asociētais projekta vadītājs, profesors Dr. Franss van Vughts. "Tikai 8% no visām augstskolām uzrāda “ļoti labu” atzīmi kopvērtējumā, - t.i. vairāk nekā 10 ‘A’ vērtējumi. Tajā pat laikā  vairāk nekā 50 % augstskolu saņem vienu līdz piecus “A” vērtējumus atsevišķās, specifiskās jomās, kas padara tās īpašas un unikālas augstākās izglītības laukā.”

2015. gada 20. maijā Briselē notiks konference “Augstskolu vērtēšana un kvalitātes nodrošināšana”, kurā ar ziņojumu uzstāsies U-Multirank projekta vadītājs Dr. Franks Ziegele.

 

Foto avots: http://goo.gl/WKCGE3