Publicēts 10 aprīlis 2015

 PieaugusoIzglitiba

Seminārā “Pieaugušo izglītības vajadzības un iespējas”, pieaugušo izglītību Smiltenē un novadā vērtēja pārstāvji no valsts pārvaldes un izglītības iestādēm, kas novadā ir iesaistītas pieaugušo izglītības organizēšanā un īstenošanā.

Semināra dalībnieki secināja, ka līdz šim Smiltenē un Smiltenes novadā pieaugušo izglītībai nav pievērsta pietiekami liela uzmanība, un tam ir vairāki iemesli. Pirmkārt, pēdējos gados steidzamāk risināmi bijuši jautājumi, kas saistīti ar vispārizglītojošām skolām un bērnu un jauniešu izglītību. Otrkārt, Smiltenes novada pašvaldībā nav speciālista, kurš koordinētu pieaugušo izglītības aktivitātes, nekad nav darbojies arī pieaugušo izglītības centrs. Novada pašvaldības izglītības pārvaldē ir tikai divi speciālisti, un, kā atzina pārvaldes vadītāja Gunta Grigore, tas ir nepietiekams resurss, lai attīstītu un koordinētu pieaugušo izglītības darbu.

Klātesošie vienojās, ka bez papildus speciālistu piesaistes būs grūti motivēt izglītojamo mērķa grupas un aktualizēt pieaugušo izglītības jautājumus novadā, tāpēc visdrīzākajā laikā jālūdz Smiltenes domes deputātiem piešķirt līdzekļus, lai izveidotu pieaugušo izglītības speciālista darba vietu novada pašvaldībā. Pretējā gadījumā var izrādīties, ka Latvijas izglītības attīstības pamatnostādnēs 2014. – 2020. gadam paredzētos pieaugušo izglītības uzdevumus Smiltenes novadā būs grūti realizēt.

Seminārs “Pieaugušo izglītības vajadzības un iespējas” 1. aprīlī Smiltenē notika Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) realizētā projekta „Nacionālie koordinatori Eiropas programmas īstenošanai pieaugušo izglītības jomā” ietvaros. IZM un Erasmus+ projekts “Nacionālie koordinatori Eiropas programmas īstenošanai pieaugušo izglītības jomā” turpina apjomīgo Eiropas Komisijas līdzfinansēto projektu „Eiropas programmas īstenošana pieaugušo izglītības jomā”, kuru IZM īstenoja no 2012. gada 1. oktobra līdz 2014. gada 31. martam, un kurš aizsāka vienota modeļa izstrādi, veidojot efektīvāku pieaugušo izglītības sistēmu valstī.