Publicēts 13 aprīlis 2015

Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) speciālisti pirmdien, 13.aprīlī, viesojās Krāslavā un Daugavpilī, kur vairāk nekā 100 skolu pārstāvjus no 55 izglītības iestādēm iepazīstināja ar pedagogu darba samaksas jauno modeli. Semināros piedalījās pedagogi no Krāslavas, Dagdas, Ilūkstes un Daugavpils novadiem, kā arī no Daugavpils.

Šā gada aprīlī IZM rīko 30 seminārus visā Latvijā pedagogiem un pašvaldību izglītības pārvalžu vadītājiem, lai diskusijās veidotos izpratne par pedagogu darba samaksas jauno modeli.

Modelis paredz, ka tiks apmaksāti pedagogu pienākumi, kas saistīti ar mācību procesa īstenošanu. Skolotāji, kas strādā ar līdzīgu skolēnu skaitu un slodzi, saņems vienādu atalgojumu. Jaunā modeļa ieviešana ļaus novērst pārslodzi tiem pedagogiem, kuri patlaban strādā vairāk par vienu slodzi, tādējādi skolēniem būs pieejami arī atbalsta pasākumi.

Pedagogu darba samaksas jaunā modeļa aprobācija pamatā ir noslēgusies. Ņemot vērā aprobācijas rezultātus, Izglītības un zinātnes ministrija kopā ar sociālajiem un sadarbības partneriem izstrādā normatīvos aktus modeļa ieviešanai.

Lai pedagogi un citi interesenti varētu ērti sekot līdzi pedagogu atalgojuma jaunā modeļa aprobācijas un ieviešanas gaitai, IZM savā mājaslapā izveidoja atsevišķu sadaļu, kurā regulāri tiek ievietota jaunākā informācija. Tāpat ir pieejamas atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem. Sadaļa pieejama šeit: http://www.izm.gov.lv/lv/pedagogiem/visparizglitojoso-skolu-pedagogu-darba-samaksas-jauna-modela-projekts