Publicēts 14 aprīlis 2015

Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) speciālisti otrdien, 14.aprīlī, ar Kārsavas, Rēzeknes, Viļānu, Ludzas, Zilupes, Ciblas, Līvānu, Preiļu, Riebiņu, Vārkavas un Aglonas novadu un Rēzeknes skolu pedagogiem diskutēja par darba samaksas jauno modeli un tā ieviešanu.

Uz ministrijas organizētajiem semināriem Rēzeknē un Preiļos bija pulcējušies 130 pedagogi no  65 izglītības iestādēm. Skolu vadības pārstāvjiem bija iespēja nepastarpināti uzzināt aktuālo informāciju, uzdot jautājumus un izteikt savu viedokli un ierosinājumus.

Šā gada aprīlī IZM rīko 30 seminārus visā Latvijā pedagogiem un pašvaldību izglītības pārvalžu vadītājiem, lai diskusijās veidotos izpratne par pedagogu darba samaksas jauno modeli.

Modelis paredz, ka tiks apmaksāti pedagogu pienākumi, kas saistīti ar mācību procesa īstenošanu, atbalsta pasākumiem skolēniem un pasākumiem skolas attīstības plānošanai. Skolotāji, kas strādās ar līdzīgu skolēnu skaitu un slodzi, saņems līdzīgu atalgojumu. Jaunā modeļa ieviešana ļaus novērst pārslodzi tiem pedagogiem, kuri patlaban strādā lielu kontaktstundu skaitu, kā arī nodrošināt skolēniem vairāk atbalsta pasākumus.

Pedagogu darba samaksas jaunā modeļa aprobācija pamatā ir noslēgusies. Ņemot vērā aprobācijas rezultātus, Izglītības un zinātnes ministrija kopā ar sociālajiem un sadarbības partneriem izstrādā normatīvos aktus modeļa ieviešanai.

Lai pedagogi un citi interesenti varētu ērti sekot līdzi pedagogu atalgojuma jaunā modeļa aprobācijas un ieviešanas gaitai, IZM savā mājaslapā izveidoja atsevišķu sadaļu, kurā regulāri tiek ievietota jaunākā informācija. Tāpat ir pieejamas atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem. Sadaļa pieejama šeit: http://www.izm.gov.lv/lv/pedagogiem/visparizglitojoso-skolu-pedagogu-darba-samaksas-jauna-modela-projekts