Publicēts 15 aprīlis 2015

 

Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) organizētajos semināros Jēkabpilī un Madonā trešdien, 15.aprīlī, bija pulcējušies 50 izglītības iestāžu vadības pārstāvji, lai nepastarpināti uzzinātu aktuālo informāciju par pedagogu darba samaksas jauno modeli un tā ieviešanu.

Ministrijas speciālisti par modeli diskutēja ar aptuveni 100 pedagogiem no Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils, Salas, Viesītes, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas, Madonas un Varakļānu novadiem un Jēkabpils. Skolu vadības pārstāvjiem bija iespēja uzdot sev interesējošos jautājumus un izteikt savu viedokli un ierosinājumus.

Šā gada aprīlī IZM rīko 30 seminārus visā Latvijā pedagogiem un pašvaldību izglītības pārvalžu vadītājiem, lai diskusijās veidotos izpratne par pedagogu darba samaksas jauno modeli.

Modelis paredz, ka tiks apmaksāti pedagogu pienākumi, kas saistīti ar mācību procesa īstenošanu, atbalsta pasākumiem skolēniem un pasākumiem skolas attīstības plānošanai. Skolotāji, kas strādās ar līdzīgu skolēnu skaitu un slodzi, saņems līdzīgu atalgojumu. Jaunā modeļa ieviešana ļaus novērst pārslodzi tiem pedagogiem, kuri patlaban strādā lielu kontaktstundu skaitu, kā arī nodrošināt skolēniem vairāk atbalsta pasākumus. 

Pedagogu darba samaksas jaunā modeļa aprobācija pamatā ir noslēgusies. Ņemot vērā aprobācijas rezultātus, Izglītības un zinātnes ministrija kopā ar sociālajiem un sadarbības partneriem izstrādā normatīvos aktus modeļa ieviešanai.

Lai pedagogi un citi interesenti varētu ērti sekot līdzi pedagogu atalgojuma jaunā modeļa aprobācijas un ieviešanas gaitai, IZM savā mājaslapā izveidoja atsevišķu sadaļu, kurā regulāri tiek ievietota jaunākā informācija. Tāpat ir pieejamas atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem.