Publicēts 16 aprīlis 2015

 

Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) rīkotajos semināros Balvos un Gulbenē ceturtdien, 16.aprīlī, bija pulcējušies pussimta skolu vadības pārstāvji, kuri ne tikai iepazinās ar aktuālo informāciju par pedagogu darba samaksas jauno modeli un tā ieviešanu, bet arī dalījās ar savu viedokli par to un izteica ierosinājumus.

Ministrija aprīlī rīko seminārus visā Latvijā, lai diskusijās veidotos izpratne par pedagogu darba samaksas jauno modeli. Šodien semināros piedalījās simts pedagogi no Baltinavas, Balvu, Rugāju, Viļakas, Alūksnes, Apes un Gulbenes novadiem. Skolu vadītāji diskusijās ar ministrijas speciālistiem interesējās par atalgojumu skolu administrācijai, tā aprēķināšanas principiem, skolotāju amata vienību aprēķināšanu un citiem ar darba samaksas jauno modeli saistītiem jautājumiem. Aktualizēts tika arī jautājums par to, kurā datumā Valsts izglītības informācijas sistēmā fiksētu skolēnu skaitu skolotāju amata vienību aprēķināšanai un nepieciešamību noteikt tam pārejas periodu.

Modelis paredz, ka tiks apmaksāti pedagogu pienākumi, kas saistīti ar mācību procesa īstenošanu, atbalsta pasākumiem skolēniem un pasākumiem skolas attīstības plānošanai. Skolotāji, kas strādās ar līdzīgu skolēnu skaitu un slodzi, saņems līdzīgu atalgojumu. Jaunā modeļa ieviešana ļaus novērst pārslodzi tiem pedagogiem, kuri patlaban strādā lielu kontaktstundu skaitu, kā arī nodrošināt skolēniem vairāk atbalsta pasākumus.

Pedagogu darba samaksas jaunā modeļa aprobācija pamatā ir noslēgusies. Ņemot vērā aprobācijas rezultātus, Izglītības un zinātnes ministrija kopā ar sociālajiem un sadarbības partneriem izstrādā normatīvos aktus modeļa ieviešanai.

Lai pedagogi un citi interesenti varētu ērti sekot līdzi pedagogu atalgojuma jaunā modeļa aprobācijas un ieviešanas gaitai, IZM savā mājaslapā izveidoja atsevišķu sadaļu, kurā regulāri tiek ievietota jaunākā informācija. Tāpat ir pieejamas atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem.