Publicēts 17 aprīlis 2015

 

Krāslavas Varavīksnes vidusskolā 16.aprīlī notika seminārs “Pieaugušo izglītības vajadzības un iespējas”, kurā piedalījās novada pašvaldības, izglītības iestāžu un nevalstisko organizāciju pārstāvji, kas iesaistīti pieaugušo izglītības īstenošanā.

Klātesošie diskutēja par pieaugušo izglītības līdzšinējo praksi, mērķa grupām un iespējām novadam iekļauties vienotā valsts pieaugušo izglītošanas sistēmā pretstatā pašreizējai pieredzei, kad Krāslavā pieaugušos apmāca savstarpēji nekoordinēti un mainīgi pakalpojumu sniedzēji, nereti nenodrošinot kvalitāti, kāda būtu nepieciešama, apmācot pieredzējušus savas nozares profesionāļus.

Spriežot par pieaugušo apmācības saturu, kurš šobrīd ir pieprasīts, krāslavieši atzina, ka joprojām ir nepieciešama latviešu valodas un angļu valodas apmācība, turklāt savas zināšanas vēlas uzlabot gan cilvēki ar pamata, gan augstāko izglītību. Tas saistīts ar iepriekš iegūto zināšanu vājināšanos, jo trūkst vides valodas praktizēšanai ikdienā, turklāt tas attiecas ne vien uz angļu, bet atsevišķos kolektīvos arī uz latviešu valodu. Aktuāla ir arī vajadzība pēc izglītības programmām, kas atvieglotu uzņēmuma dibināšanu un uzņēmējdarbības uzsākšanu.

Krāslavas bērnu sociālās rehabilitācijas centra “Mūsmājas” vadītāja Ērika Geka runāja par aizvien pieaugošu vajadzību pēc apmācību programmām, kas sniegtu atbalstu to profesiju pārstāvjiem, kuru darbs saistīts ar izdegšanas sindroma risku – piemēram, mediķiem, sociālajiem darbiniekiem, policistiem.

Krāslavas novada domes izglītības un kultūras nodaļas vadītāja Lidija Miglāne atzina, ka viņas vadītajā struktūrā šobrīd nav resursu, lai uzņemtos arī pieaugušo izglītības darba organizēšanu, un būtu nepieciešams atrast veidu, kā apmaksāt vismaz viena pieaugušo izglītības koordinatora darbu. Biedrību “Krāslavas rajona partnerība” un “Mūsmājas” pārstāvji apliecināja, ka pieaugušo izglītības koordināciju varētu uzņemties arī kāda no nevalstiskajām organizācijām, kas labi pārzina sociālo un darba tirgus situāciju Krāslavā un blakus esošajos novados.

Seminārs “Pieaugušo izglītības vajadzības un iespējas” Krāslavā notika Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) realizētā projekta „Nacionālie koordinatori Eiropas programmas īstenošanai pieaugušo izglītības jomā” ietvaros. Minētais IZM un Erasmus+ projekts šogad turpina apjomīgo Eiropas Komisijas līdzfinansēto projektu „Eiropas programmas īstenošana pieaugušo izglītības jomā”, kuru IZM īstenoja no 2012. gada 1. oktobra līdz 2014. gada 31. martam, un kurš aizsāka vienota modeļa izstrādi, veidojot efektīvāku pieaugušo izglītības sistēmu valstī.