Publicēts 17 aprīlis 2015

Šodien, 17.aprīlī, izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile atklāja vērienīgāko pasākumu izglītības nozarē, konferenci E-KLASE 2015, kas vienkopus pulcēja vairāk nekā 1000 dalībniekus. Uz konferenci Rīgas Kongresu namā bija aicināti direktori, direktoru vietnieki, mācību daļu vadītāji, skolotāji, izglītības pārvalžu vadītāji un interešu izglītības pārstāvji no visas Latvijas.

Atklājot konferenci, ministre nolasīja lekciju "Priekšnosacījumi, lai Latvijas izglītības sistēma būtu starp izcilākajām pasaulē". 

Konferences tēma bija „Efektīva saziņa”. Klausītāju uzmanībai tika piedāvātas četras lekcijas, kas skāra izglītības jomā aktuālus
jautājumus un rosināja dalībniekus iesaistīties diskusijās par tādām tēmām kā efektīva saziņa starp skolu un ģimeni,
komunikācijas barjeras un piemēri, kā tās pārvarēt, kā arī E-klases lietošanas specifika un iespējas pirmsskolas un
sākumskolas vecuma grupās.

EklasesKonferenceMinistre

 

Foto © E-Klase