Publicēts 21 aprīlis 2015

2015. gada 20. un 21. aprīlī Latvijas prezidentūra organizēja Eiropas Profesionālās izglītības un apmācības (PIA) ģenerāldirektoru sanāksmi. Sanāksmes galvenais uzdevums bija apspriest 2015. gada PIA pārskata progresu un sagatavoties ES dalībvalstu, kandidātvalstu un Eiropas Ekonomiskās zonas valstu ministru sanāksmei kopā ar ES sociālajiem partneriem un Eiropas Komisiju, kas notiks 2015.gada 22. jūnijā Rīgā.

Sanāksmes laikā politikas veidotāji kopā ar sociālajiem partneriem apsprieda Prezidentūras Secinājumu projektu, kas nosaka vidus posmā uzdevumus laika periodam no 2015. līdz 2020. gadam. Rīgas Secinājumus ir plānots apstiprināt Ministru sanāksmē jūnijā. Savukārt, Eiropas Māceklības alianses stiprināšana būs otra sarunu tēma, par ko ir plānots diskutēt Ministru sanāksmes otrajā daļā, aktīvi iesaistot arī uzņēmējus.

Dalībnieki apsprieda profesionālās izglītības un apmācību nozīmīgumu izaugsmes un nodarbinātības programmu kontekstā, ņemot vērā 2010. gadā pieņemto Briges paziņojumu, vispārējo Kopenhāgenas procesu, kurš nosaka ilgtermiņa skatījumu uz PIA Eiropā, un Eiropas izglītības un apmācības sadarbības stratēģijas “Eiropa 2020” mērķus un prioritātes. Kaut gan Briges paziņojumā noteiktais redzējums un stratēģiskie mērķi ir spēkā līdz 2020. gadam, Rīgas Secinājumu mērķis ir definēt noteiktus vidus posma mērķus laika periodam no 2015. līdz 2020. gadam.

Sanāksmes rezultātā dalībnieki apliecināja vispārēju atbalstu Prezidentūras secinājumu projektam, lai to vēl detalizētāk izstrādātu maijā PIA Padomdevēju komitejā Briselē.

Izglītības un zinātnes ministrijas rīkoto sanāksmi līdzfinansēja ES izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta programma “Erasmus+”.