Publicēts 20 aprīlis 2015

Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) rīkotajos semināros pirmdien, 20.aprīlī, speciālisti ar Alojas, Limbažu, Salacgrīvas un Pierīgas novadu skolu vadītājiem un viņu vietniekiem diskutēja par pedagogu darba samaksas jauno modeli un tā ieviešanu. Semināros bija pulcējušies 35 skolu pārstāvji.

Ministrija aprīlī rīko seminārus visā Latvijā, lai diskusijās veidotos izpratne par pedagogu darba samaksas jauno modeli. Skolu vadītāji diskusijās ar ministrijas speciālistiem interesējās par atalgojumu skolu administrācijai, tā aprēķināšanas principiem, skolotāju amata vienību aprēķināšanu, par to, kāds darba samaksas modelis plānots pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem, kā arī par citiem ar darba samaksas jauno modeli saistītiem jautājumiem.

Modelis paredz, ka tiks apmaksāti pedagogu pienākumi, kas saistīti ar mācību procesa īstenošanu, atbalsta pasākumiem skolēniem un pasākumiem skolas attīstības plānošanai. Skolotāji, kas strādās ar līdzīgu skolēnu skaitu un slodzi, saņems līdzīgu atalgojumu. Jaunā modeļa ieviešana ļaus novērst pārslodzi tiem pedagogiem, kuri patlaban strādā lielu kontaktstundu skaitu, kā arī nodrošināt skolēniem vairāk atbalsta pasākumus.

Pedagogu darba samaksas jaunā modeļa aprobācija pamatā ir noslēgusies. Ņemot vērā aprobācijas rezultātus, Izglītības un zinātnes ministrija kopā ar sociālajiem un sadarbības partneriem izstrādā normatīvos aktus modeļa ieviešanai.

Lai pedagogi un citi interesenti varētu ērti sekot līdzi pedagogu atalgojuma jaunā modeļa aprobācijas un ieviešanas gaitai, IZM savā mājaslapā izveidoja atsevišķu sadaļu, kurā regulāri tiek ievietota jaunākā informācija. Tāpat ir pieejamas atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem.