Publicēts 21 aprīlis 2015

Jauniešu iniciatīvu un līdzdalību sabiedriskajā dzīvē veicinošu projektu īstenošanai, personības attīstībai, zināšanu un prasmju pilnveidei šogad no valsts budžeta piešķirti 46 tūkstoši eiro astoņām jaunatnes organizācijām un 157 tūkstoši eiro 41 pašvaldības iniciētam projektam.

“Finansiālais atbalsts dažādiem projektiem gan pašvaldībām, gan  nevalstiskajām organizācijām palīdzēs jauniešiem vēl aktīvāk īstenot savas idejas un piesaistīt jaunus darboties gribētājus,” uzsver izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile. “Interese par projektu konkursu bija ļoti liela, un tas apliecina, ka Latvijā ir daudz mērķtiecīgu, radošu un atbildīgu jauniešu, kam rūp ne tikai sava personīgā un profesionālā izaugsme, bet arī vienaudžu izvēles un Latvijas nākotne. Jauniešu iniciatīvas projekti - no mazpulkiem līdz pat līdzdalībai politikas veidošanā - ir lieliska iespēja aktīvi paust savu viedokli, uzņemties atbildību un risināt problēmas, kas jauniešus satrauc, sadarboties ar tādiem pašiem ieinteresētiem un aktīviem vienaudžiem, skolotājiem, pašvaldībām un uzņēmējiem.”

Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) izsludinātajā konkursā jaunatnes organizācijas varēja  pieteikt projektus atbalstam jaunatnes organizāciju darbībai un līdzdalības nodrošināšanai valsts un starptautiskajā jaunatnes politikā. 2015.gadā finansējumu šiem mērķiem ieguva biedrības “Latvijas Mazpulki”, “Klubs “Māja” - jaunatne vienotai Eiropai”, “Latvijas Skautu un gaidu centrālā organizācija”, “Jaunatne smaidam”, “Ventspils Jauniešu dome”, “STREETBASKET”, “Kultūras un izglītības studija „Talantu pilsēta”” un “History Makers”. Organizācija iecerējušas īstenot dažādus projektus jauniešu iniciatīvas un līdzdalības veicināšanai un neformālās mācīšanās aktivitātes, piemēram, “Jauniešu iniciatīvas veicināšana, apzinoties sevi kā ES attīstības virzītājspēku”, “Piemērs aizrauj!”, ““Ghetto Games reģionos” attīstība”. Plašāka informācija par projektiem šeit: http://www.izm.gov.lv/lv/jaunatne/projekti/atbalstitie-projekti

Savukārt pašvaldības projektu konkursā varēja iesniegt pieteikumus atbalstam jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās, lai īstenotu neformālās mācīšanās aktivitātes jauniešiem, popularizējot līdzdalību un aktīvu dzīvesveidu. Tā, piemēram, Dobeles novada pašvaldība īstenos neformālās mācīšanās aktivitātes Dobeles novada jauniešu izaugsmei, bet Daugavpils pilsētas dome realizēs projektu “Seko līdzi iespējām”, lai veicinātu savas pilsētas jauniešu līdzdalību un aktīvo dzīvesveidu, kā arī celtu lokālo patriotismu ar neformālās mācīšanās aktivitātēm. Lai paplašinātu brīvā laika pavadīšanas iespējas,  Varakļānu novada dome īstenos projektu “Savādā vasara”. Vairāk par šo un citiem pašvaldību projektiem jaunieši var uzzināt šeit: http://www.izm.gov.lv/lv/jaunatne/projekti/atbalstitie-projekti

Projekti tiek īstenoti Jaunatnes politikas valsts programmas 2015.gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros. Valsts programmas pasākumus īsteno IZM un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra.