Publicēts 21 aprīlis 2015

Tukuma novada domē 22.aprīlī notiks seminārs “Pieaugušo izglītības vajadzības un iespējas”. Seminārā tiksies pārstāvji no dažādām Tukuma novada pašvaldības institūcijām un nevalstiskajām organizācijām, kas iesaistītas pieaugušo izglītības stratēģijas plānošanā un īstenošanā un pieaugušo izglītības pakalpojumu sniegšanā. Dalībnieki diskutēs par līdz šim novadā īstenotajiem pieaugušo izglītības pasākumiem, to atbilstību mērķauditorijas vajadzībām, kā arī darba tirgus pieprasījumam. Īpaša uzmanība tiks pievērsta iespējai veicināt pieaugušo izglītībā ieinteresēto pušu sadarbību.
Semināra dalībnieki tiks iepazīstināti arī ar Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) īstenoto Erasmus+ projektu „Nacionālie koordinatori Eiropas programmas īstenošanai pieaugušo izglītības jomā”. Projekta uzdevums ir veicināt sadarbības modeļa  izstrādi starp visiem mūžizglītībā iesaistītajiem “spēlētājiem” Latvijā:  valsts un pašvaldību institūcijām, nevalstiskajām organizācijām, pieaugušo izglītības piedāvātājiem un potenciālo mūžizglītības pasākumu mērķauditoriju. Minētais projekts ir viena no aktivitātēm, izstrādājot un ieviešot vienotu pieaugušo izglītības politiku valstī, un turpina apjomīgo Eiropas Komisijas līdzfinansēto projektu „Eiropas programmas īstenošana pieaugušo izglītības jomā”, kuru IZM īstenoja no 2012. gada 1. oktobra līdz 2014. gada 31. martam.