Publicēts 21 aprīlis 2015

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) turpina rīkot seminārus reģionos, lai diskusijās veidotos izpratne par pedagogu darba samaksas jauno modeli. Kā šodien atzina skolu vadītāji un viņu vietnieki Dobelē, šādi semināri un sarunas ļauj skaidrāk saprast plānotās izmaiņas un sagatavoties tām.

Otrdien, 21.aprīlī, ministrijas speciālisti Dobelē tikās ar 15 skolu direktoriem un viņu vietniekiem no Auces, Dobeles un Tērvetes novadiem, lai diskutētu par darba samaksas jauno modeli un tā ieviešanu. Dobeles izglītības pārvaldes vadītāja norādīja, ka ministrijas speciālistiem ir veicams ļoti grūts uzdevums – uzmodelēt tādu atalgojuma aprēķināšanas variantu, kas apmierinātu gan mazās lauku skolas, gan lielās pilsētu skolas.

Seminārā skolu direktori un viņu vietnieki tika iepazīstināti ar darba samaksas un skolotāju amata vienību aprēķināšanas principiem, par mācību plāna īstenošanai paredzētā laika sadalījumu un plānoto pedagogu slodzi, atbalsta personālu skaitu. Ministrijas pārstāvji arī kliedēja skolotāju vidū pastāvošos dažādos mītus, piemēram, par to, ka jaunajā modelī skolotājam 36 stundas no vietas būs jāatrodas darba vietā, skaidrojot, ka tas būs skolas iekšējās darba organizācijas jautājums un skolas vadība varēs šādus jautājumus paši risināt.

Savukārt pēcpusdienā seminārā Jelgavā bija pulcējušies teju 60 pedagogi no 27 Ozolnieku un Jelgavas novadu un Jelgavas skolām, lai paši nepastarpināti uzzinātu aktuālo informāciju par darba samaksas modeli. Tāpat kā Dobelē, skolu direktori un viņu vietnieki ne tikai uzdeva sev interesējošos jautājumus, bet arī izteica savu viedokli un ierosinājumus.

Modelis paredz, ka tiks apmaksāti pedagogu pienākumi, kas saistīti ar mācību procesa īstenošanu, atbalsta pasākumiem skolēniem un pasākumiem skolas attīstības plānošanai. Skolotāji, kas strādās ar līdzīgu skolēnu skaitu un slodzi, saņems līdzīgu atalgojumu. Jaunā modeļa ieviešana ļaus novērst pārslodzi tiem pedagogiem, kuri patlaban strādā lielu kontaktstundu skaitu, kā arī nodrošināt skolēniem vairāk atbalsta pasākumus.

Pedagogu darba samaksas jaunā modeļa aprobācija pamatā ir noslēgusies. Ņemot vērā aprobācijas rezultātus, IZM kopā ar sociālajiem un sadarbības partneriem izstrādā normatīvos aktus modeļa ieviešanai.

Lai pedagogi un citi interesenti varētu ērti sekot līdzi pedagogu atalgojuma jaunā modeļa aprobācijas un ieviešanas gaitai, IZM savā mājaslapā izveidoja atsevišķu sadaļu, kurā regulāri tiek ievietota jaunākā informācija. Tāpat ir pieejamas atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem.

Foto no semināriem aplūkojami šeit: https://www.flickr.com/photos/izglitibas_ministrija/sets/72157651637351767/