Publicēts 24 aprīlis 2015

 

Lai diskutētu par līdz šim novadā īstenotajiem pieaugušo izglītības pasākumiem, to pieejamību un atbilstību mērķauditorijas vajadzībām un darba tirgus pieprasījumam, Tukumā 22.aprīlī notika seminārs “Pieaugušo izglītības vajadzības un iespējas”.
Seminārā tikās pārstāvji no Tukuma novada Izglītības pārvaldes, Nodarbinātības valsts aģentūras, Rīgas plānošanas reģiona, vairākām izglītības iestādēm un Tukuma uzņēmēju kluba. Dalībnieki diskutēja par iespējām novadā saskaņot izglītības programmu piedāvājumu ar pieaugušo un darba devēju vajadzībām, kā arī par problēmām, kuras daļai iedzīvotāju rodas ierobežotās mobilitātes dēļ.

Tukuma uzņēmēju kluba vadītājs Māris Birzulis un novada Jaunatnes iniciatīvu centra speciāliste Dace Laukmane akcentēja nepieciešamību pilnībā izmantot interneta sniegtās iespējas: veidojot datu bāzi, kurā savas vajadzības pēc izglītības varētu pieteikt visu Latvijas reģionu nodarbinātie un darba devēji no vienas puses un pieaugušo izglītības programmu piedāvātāji no otras puses, pieaugušo izglītošanu būtu iespējams koordinēt, iesaistot minimālus administratīvos resursus. Māris Birzulis apliecināja, ka darbinieku profesionālās kvalifikācijas celšana ir darba devēju interesēs, īpaši akcentējot vajadzību pastāvīgi pilnveidot datorprasmes.

Profesionālās tālākizglītības centra “Buts” pārstāve Oksana Ošupe izteica nepieciešamību pēc valsts finansējuma, kas atbalstītu darba ņēmēju iegūto prasmju validācijas. Validācija ir procedūra, kuras gaitā tiek saņemts izglītības dokuments, kas apliecina ārpus formālās izglītības iegūtās aroda prasmes vai zināšanas.

Tukuma novada Izglītības pārvaldes pārstāvji atturējās paust viedokli par to, kura instance novadā varētu koordinēt Izglītības un zinātnes ministrijas plānoto pieaugušo izglītības pasākumu īstenošanu, atzīmējot vienīgi faktu, ka, kopš 2001.gadā likvidēts novada Pieaugušo izglītības centrs, šai nozarei pietrūcis gan uzmanības, gan līdzekļu.

Seminārs “Pieaugušo izglītības vajadzības un iespējas” Tukumā notika Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) realizētā projekta „Nacionālie koordinatori Eiropas programmas īstenošanai pieaugušo izglītības jomā” ietvaros. Minētais IZM un Erasmus+ projekts šogad turpina apjomīgo Eiropas Komisijas līdzfinansēto projektu „Eiropas programmas īstenošana pieaugušo izglītības jomā”, kuru IZM īstenoja no 2012. gada 1. oktobra līdz 2014. gada 31. martam, un kurš aizsāka vienota modeļa izstrādi, veidojot efektīvāku pieaugušo izglītības sistēmu valstī.