Publicēts 27 aprīlis 2015

 

Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) rīkotajos semināros Liepājā un Saldū pirmdien, 27.aprīlī, bija pulcējušies vairāk nekā 100 direktori un viņu vietnieki no 64 skolām. Semināros diskusijās piedalījās pedagogi no Grobiņas, Nīcas, Priekules, Rucavas, Vaiņodes, Aizputes, Durbes, Pāvilostas, Brocēnu, Saldus un Skrundas novadiem un Liepājas.

Lai diskusijās veidotos izpratne par pedagogu darba samaksas jauno modeli, ministrijas speciālisti aprīlī¬ viesojas dažādos Latvijas reģionos, skaidrojot pedagogiem atalgojuma jaunā modeļa nepieciešamību un nosacījumus. Līdz šim notikušajos semināros bija vērojams, ka būtiski paaugstinājusies direktoru izpratne par modeli un līdz ar to arī atbalsts šāda atalgojuma modeļa ieviešanai.

Semināros IZM speciālisti skaidroja jaunā modeļa ieviešanas nepieciešamību un atalgojuma aprēķināšanas principus, kā arī plānotās izmaiņas mācību procesa organizēšanā līdz ar jauna modeļa ieviešanu, plānoto pedagogu slodzi, atbalsta personālu skaitu. Ministrijas pārstāvji arī kliedēja skolotāju vidū pastāvošo dažādos mītus, piemēram, par to, ka jaunajā modelī skolotājam 36 stundas no vietas būs jāatrodas darba vietā, skaidrojot, ka tas būs skolas darba kārtības noteikumu jautājums un skolas vadība varēs šādus jautājumus risināt.

Modelis paredz, ka tiks apmaksāti pedagogu pienākumi, kas saistīti ar mācību procesa īstenošanu, atbalsta pasākumiem skolēniem un pasākumiem skolas attīstības plānošanai. Skolotāji, kas strādās ar līdzīgu skolēnu skaitu un slodzi, saņems līdzīgu atalgojumu. Jaunā modeļa ieviešana ļaus novērst pārslodzi tiem pedagogiem, kuri patlaban strādā lielu kontaktstundu skaitu, kā arī nodrošināt skolēniem vairāk atbalsta pasākumus.

Pedagogu darba samaksas jaunā modeļa aprobācija pamatā ir noslēgusies. Ņemot vērā aprobācijas rezultātus, IZM kopā ar sociālajiem un sadarbības partneriem izstrādā normatīvos aktus modeļa ieviešanai.

Lai pedagogi un citi interesenti varētu ērti sekot līdzi pedagogu atalgojuma jaunā modeļa aprobācijas un ieviešanas gaitai, IZM savā mājaslapā izveidoja atsevišķu sadaļu, kurā regulāri tiek ievietota jaunākā informācija. Tāpat ir pieejamas atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem. Sadaļa pieejama šeit: http://www.izm.gov.lv/lv/pedagogiem/visparizglitojoso-skolu-pedagogu-darba-samaksas-jauna-modela-projekts