Publicēts 28 aprīlis 2015

Saldus novada pašvaldībā 28.aprīlī un Talsu novada domē 29.aprīlī notiks semināri “Pieaugušo izglītības vajadzības un iespējas”.

Uz semināriem aicināti pārstāvji no Saldus un Talsu novada institūcijām, kas iesaistītas pieaugušo izglītības stratēģijas plānošanā un īstenošanā un pieaugušo izglītības pakalpojumu sniegšanā. Seminārā piedalīties aicināti arī uzņēmēji un nevalstisko organizāciju pārstāvji.

Semināros abās pilsētās debatēs par pieaugušo izglītības profesionālajām un sociālajām mērķa grupām, vērtēs pieaugušo izglītības programmu pieejamību katram interesentam un atbilstību situācijai darba tirgū, apkopos viedokļus par iespējamiem sadarbības modeļiem gan starp vienā novadā strādājošiem pieaugušo izglītības profesionāļiem, gan plānošanas reģiona ietvaros. 

Dalībnieki tiks iepazīstināti arī ar Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) īstenoto Erasmus+ projektu „Nacionālie koordinatori Eiropas programmas īstenošanai pieaugušo izglītības jomā”, kura ietvaros seminārs tiek rīkots. Projekta uzdevums ir veicināt sadarbības modeļa  izstrādi starp visiem mūžizglītībā iesaistītajiem “spēlētājiem” Latvijā:  valsts un pašvaldību institūcijām, nevalstiskajām organizācijām, pieaugušo izglītības piedāvātājiem un potenciālo mūžizglītības pasākumu mērķauditoriju.

Minētais projekts ir viena no aktivitātēm, izstrādājot un ieviešot vienotu pieaugušo izglītības politiku valstī, un turpina apjomīgo Eiropas Komisijas līdzfinansēto projektu „Eiropas programmas īstenošana pieaugušo izglītības jomā”, kuru IZM īstenoja no 2012. gada 1. oktobra līdz 2014. gada 31. martam.