Publicēts 28 aprīlis 2015

Valdība otrdien, 28.aprīlī, atbalstīja Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijas un Japānas Izglītības, kultūras, sporta, zinātnes un tehnoloģiju ministrijas saprašanās memoranda parakstīšanu par sadarbību izglītības, zinātnes, jaunatnes, sporta un kultūras jomā. Izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile saprašanās memorandu parakstīs trešdien, 29.aprīlī, ministrijas telpās.

Parakstot memorandu, abas valstis nostiprinās draudzīgās attiecības un apņemšanos veicināt un attīstīt sadarbību izglītības, zinātnes, jaunatnes, sporta un kultūras jomā. Līgums paredz veicināt sadarbību izglītības un zinātnes jomā ar skolēnu, skolotāju, studentu, pētnieku, akadēmiskā personāla, izglītības amatpersonu, ekspertu un speciālistu apmaiņu, īpaši sekmējot sadarbību starp augstskolām un zinātniskajām institūcijām. Abas puses ir ieinteresētas piesaistīt vairāk Japānas studentu studijām Latvijas augstskolās. Plānots arī veicināt jauniešu apmaiņu un dalību abu valstu organizētās sportiskajās aktivitātes, festivālos un citos pasākumos un veidot ciešāku savstarpējo sadarbību kultūras jomā starp abu valstu valstspiederīgajiem.

Starp Latviju un Japānu līdz šim nav noslēgti starpvaldību vai starpministriju līgumi par sadarbību izglītībā, zinātnē un kultūrā, taču sadarbība starp abām valstīm šajās jomās notiek, it īpaši izglītības jomā. Sadarbība ar Japānu notiek arī Āzijas - Eiropas sanāksmju ietvaros. Latvija ir ļoti ieinteresēta veidot ciešāku sadarbību ar Japānu, it īpaši ņemot vērā to, ka šā gada 27.-28. aprīlī Rīgā norisinās Āzijas-Eiropas izglītības ministru sanāksme.

Saprašanās memorandā paredzēto saistību izpildi koordinēs Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Kultūras ministriju.

Ar Ministru kabinetā apstiprināto saprašanās memoranda projektu iespējams iepazīties šeit: http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40354753&mode=mk&date=2015-04-28