Publicēts 28 aprīlis 2015

Otrdien, 28.aprīlī, valdības sēdē apstiprināti 2015./2016. mācību gada valsts pārbaudes darbu norises laiki.
 
Līdzīgi kā iepriekš, diagnosticējošo darbu norise pamatizglītībā paredzēta februārī un martā, svešvalodu centralizēto eksāmenu norise vispārējā vidējā izglītībā – martā, savukārt pārējo valsts pārbaudījumu norise 9. un 12.klašu skolēniem - maijā un jūnijā.
 
Ministru kabineta Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2015./2016.mācību gadā nosaka datumus valsts pārbaudes darbiem nākamajā mācību gadā tiem skolēniem, kuriem atbilstoši valsts vispārējās izglītības standartiem, valsts profesionālās vidējās izglītības standartam un valsts arodizglītības standartam attiecīgajā mācību gadā ir jākārto noteiktie valsts pārbaudes darbi, kā arī tiem, kuri attaisnojošu iemeslu dēļ nav varējuši kārtot valsts pārbaudes darbus noteiktajos laikos. Noteikumi nosaka arī norises laiku eksāmeniem, kurus organizē pašvaldības izglītības speciālists, izglītības pārvaldes vai izglītības iestāde.