Publicēts 28 aprīlis 2015

 

Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) organizētajos semināros Cēsīs un Valmierā otrdien, 28.aprīlī, bija pulcējušies aptuveni 130 skolu vadības pārstāvji no 68 izglītības iestādēm, lai uzzinātu aktuālo informāciju par pedagogu darba samaksas jauno modeli un tā ieviešanu. Skolu direktori un viņu vietnieki arī dalījās ar savu viedokli un izteica ierosinājumus modeļa pilnveidei.

Lai diskusijās veidotos izpratne par pedagogu darba samaksas jauno modeli, ministrijas speciālisti aprīlī viesojas dažādos Latvijas reģionos, skaidrojot pedagogiem atalgojuma jaunā modeļa nepieciešamību un nosacījumus. Līdz šim notikušajos semināros bija vērojams, ka būtiski paaugstinājusies direktoru izpratne par modeli un līdz ar to arī atbalsts šāda atalgojuma modeļa ieviešanai.

Modelis paredz, ka tiks apmaksāti pedagogu pienākumi, kas saistīti ar mācību procesa īstenošanu, atbalsta pasākumiem skolēniem un pasākumiem skolas attīstības plānošanai. Skolotāji, kas strādās ar līdzīgu skolēnu skaitu un slodzi, saņems līdzīgu atalgojumu. Jaunā modeļa ieviešana ļaus novērst pārslodzi tiem pedagogiem, kuri patlaban strādā lielu kontaktstundu skaitu, kā arī nodrošināt skolēniem vairāk atbalsta pasākumus.

Pedagogu darba samaksas jaunā modeļa aprobācija pamatā ir noslēgusies. Ņemot vērā aprobācijas rezultātus, IZM kopā ar sociālajiem un sadarbības partneriem izstrādā normatīvos aktus modeļa ieviešanai.

Lai pedagogi un citi interesenti varētu ērti sekot līdzi pedagogu atalgojuma jaunā modeļa aprobācijas un ieviešanas gaitai, IZM savā mājaslapā izveidoja atsevišķu sadaļu, kurā regulāri tiek ievietota jaunākā informācija. Tāpat ir pieejamas atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem. Sadaļa pieejama šeit: http://www.izm.gov.lv/lv/pedagogiem/visparizglitojoso-skolu-pedagogu-darba-samaksas-jauna-modela-projekts