Publicēts 07 maijs 2015

 

Šī gada 13. maijā plkst. 14.15 Eiropas Mājā (Aspazijas bulvārī 28) Latvijas Universitāte sadarbībā ar Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā organizē starptautisku semināru "Izcilības meistarklase – Eiropas jauno zinātnieku pieredzes stāsti ceļā uz izcilību". Seminārs notiks sasaistē ar COST Sci-GENERATION zinātnieku sadarbības tīkla vadības komitejas 4. sanāksmi “Nākamās paaudzes zinātnieki Eiropas Pētniecības telpā”, kas norisināsies Rīgā, šī gada 14. un 15.maijā.

Meistarklases mērķis – atklāt plašākai sabiedrībai vairāku augstākā līmeņa Eiropas jauno pētnieku karjeras veiksmes stāstus. Uzaicinātie runātāji dalīsies personiskajā pieredzē, kā arī paneļdiskusijā meklēs kopīgās iezīmes, kas ļauj sekmīgi nostiprināt neatkarību un līdera pozīciju zinātnē. Jauno pētnieku skatījums atklās zinātnes politikas “saņēmēju” perspektīvu un palīdzēs noskaidrot būtiskāko, kas veicinātu Eiropas zinātnieku izcilību turpmāk.

Izcilības meistarklasē piedalīsies izcili pētnieki no Eiropas valstīm, kas pārstāv dažādas zinātnes sfēras. Profesors Tomass Šēfers (Thomas Schäfer) veic multidisciplinārus pētījumus tehnoloģijās, kurās izmantotas jauktas matricas un uz stimuliem reaģējošas membrānas Basku Zemes universitātē, Spānijā. Līzbete Gerisa (Liesbet Geris) ir biomehānikas un audu skaitļošanas inženierijas profesore Ljēžas Universitātē Beļģijā. Aleksandrs Fidora (Alexander Fidora) ir pētniecības profesors Barselonas Autonomajā universitātē Bellaterrā, Spānijā (ICREA) un ir izcils viduslaiku filozofijas, īpaši – kultūru un reliģiju savstarpējo attiecību jomas eksperts. Andris Ambainis ir datorzinātņu profesors Latvijas Universitātē un ir viens no pasaulē vadošajiem speciālistiem kvantu skaitļošanas teorijā. Sērens Franks (Søren Frank) ir asociētais profesors salīdzinošajā literatūrā Dienviddānijas universitātē. Minētie zinātnieki ieguvuši Eiropas Zinātnes padomes finansējumu pieciem nozīmīgiem pētniecības projektiem un vadījuši pētniecību tajos. Četri no viņiem ir arī Eiropas Jaunās akadēmijas (Young Academy of Europe) locekļi, kā arī aktīvi sniedz ieguldījumu Sci-GENERATION darbības īstenošanā. Paneļdiskusijā zinātniekiem pievienosies Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktore, valsts sekretāres vietniece Dr. Agrita Kiopa.

Seminārā piedalīsies pārstāvji no Latvijas augstskolām un pētniecības institūtiem, kā arī institūcijām, kas veido pētniecības politiku. Viņi meistarklasē varēs uzdot savus jautājumus un dalīties ar savu pieredzi un skatījumu uz pētniecības attīstību. Pasākumu vadīs Latvijas Universitātes asociētais profesors Vjačeslavs Kaščejevs.
Latvijas Universitāte nodrošinās interneta tiešraidi angļu valodā LU portālā 13. maijā no plkst. 14.15 līdz 17.30. Videoieraksts ar iespēju izvēlēties arī tulkojumu latviešu valodā būs pieejams pēc semināra LU portāla videoarhīva sadaļā.
Dalībai seminārā aicināti pieteikties arī masu mediju pārstāvji.

Par Sci-GENERATION:
Sci-GENERATION nozīmē “Nākamā jauno zinātnieku paaudze: Virzība uz mūsdienīgu pētniecības un inovāciju būtību” (“Next Generation of Young Scientist: Towards a Contemporary Spirit of R&I”). Šī aktivitāte iecerēta kā uz indivīdu vērsta Eiropas mēroga platforma jauniem, izciliem nākamās paaudzes zinātniekiem Eiropā. Tā dibināta, lai dalītos šo zinātnieku redzējumos, tā atklājot jaunākos pētniecības virzienus un uzlabojot pētniecības politiku, turklāt izplatītu šo zinātnieku pieredzi un idejas. Sci-GENERATION darbojas kā noteiktam mērķim veltīts sadarbības tīkls, kuru ļauj uzturēt COST (European Cooperation in Science and Technology) – visilgāk pastāvošā Eiropas atbalsta sistēma pētnieku, inženieru un zinātnieku pārrobežu sadarbībai Eiropas ietvaros.

Par Latvijas Universitāti
Latvijas Universitāte dibināta 1919. gadā un ir lielākā un tradīcijām bagātākā augstākās izglītības iestāde Latvijā. Visas 134 LU īstenotās studiju programmas ir akreditētas. Tās 13 fakultātēs un 19 institūtos strādā mūsu valsts vadošie speciālisti dabas, humanitārajās un sociālajās zinātnēs. Universitātes darbības mērķis ir kļūt par starptautiski atzītu Eiropas un pasaules nozīmes zinātnes universitāti, dodot ieguldījumu Latvijas tautsaimniecībā un sabiedrības ilgtspējīgā attīstībā. Šobrīd Torņakalnā top LU Akadēmiskais centrs - Baltijā modernākais augstākās izglītības un zinātnes komplekss, kurā tiks izvietotas fakultātes, zinātņu centri un ar zinātni un studijām saistīta infrastruktūra.

Papildu informācija:

Andra Mangale
Tālr.: 20010211