Publicēts 11 maijs 2015

Šodien notikusi izglītības un zinātnes ministres Mārītes Seiles tikšanās ar valsts ģimnāziju direktoriem, lai pārrunātu jauno pedagogu atalgojuma modeli. 

“Ļoti īsā un saspringtā laika posmā esam izstrādājuši jauno pedagogu samaksas modeli, kas pēc būtības ir strukturāla reforma. Tieši tas ir priekšnoteikums, kas mums kopā ar sociālajiem partneriem jāizpilda, lai valdība lemtu par nepieciešamā finansējuma piešķiršanu pedagogu atalgojumam. Tomēr atgādinu, ka modelis ir tikai instruments izglītības trīs pamatakmeņu – kvalitātes, pieejamības un efektivitātes paaugstināšanai,” uzsvēra ministre. 


Tikšanās laikā ministre un ministrijas speciālisti uzklausīja dažādos valsts ģimnāziju direktoru viedokļus par jaunā modeļa ieviešanas gaitu un atbildēja uz uzdotajiem jautājumiem, skaidrojot modeļa detaļas.