Publicēts 13 maijs 2015

No 14.–15.maijam Armēnijas galvaspilsētā Erevānā pulcēsies izglītības ministri no valstīm, kas ietilpst Eiropas augstākās izglītības telpā (European Higher Education Area / EHEA), lai EHEA Ministru konferences un Boloņas politikas foruma ietvaros definētu darba uzdevumus periodam līdz 2018.gadam. Uz Erevānu devusies arī Latvijas delegācija, kuras vadītāja, Izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile, uzrunās dalībniekus pasākuma atklāšanā un, kā šīs sanāksmes līdzpriekšsēdētāja, vadīs vienu no plenārsesijām.

Pirms 15 gadiem parakstītā Boloņas deklarācija aizsāka 29 valstu virzību uz vienotu Eiropas augstākās izglītības telpu – reģionu, kura iedzīvotāju intelektuālā bagāža var netraucēti ceļot un kur vienā valstī iegūta augstākā izglītība tiek saprasta un pieņemta citviet. Lai izvērtētu paveikto un noteiktu turpmāk darāmo, Boloņas procesā iesaistīto valstu ministri tiekas reizi trīs gados. Prioritātes nākamajam periodam būs ietvertas Erevānas Komunikē, kuru ministri plāno pieņemt 15.maijā un kura saturs tika veidots vairākās sanāksmēs, tostarp divās Latvijas prezidentūras ietvaros noturētās sanāksmēs Rīgā.

Iepriekšējā ministru līmeņa sanāksmē 2012.gadā Rumānijas galvaspilsētā Bukarestē toni noteica ekonomiskās krīzes sekas un politiskā līmenī tika akcentēta vajadzība izmantot augstāko izglītību nodarbinātības un reģiona kopējās izaugsmes veicināšanā. Eiropai vēl aizvien izjūtot ekonomiskās krīzes negatīvo mantojumu, nodarbinātības veicināšana un ekonomikas izaugsme ir arī šī gada ministru sanāksmes dienaskārtībā. Tomēr papildus ekonomikai akcentus plānots likt arī uz sociāli nozīmīgām problēmām, piemēram, izmaiņām demogrāfijā, migrāciju, konfliktiem starp valstīm, kā arī ekstrēmismu un radikalizāciju.