Publicēts 14 maijs 2015

 

Vajadzība pēc taustāmākiem sadarbības rezultātiem bija viens no jautājumiem, kuru izglītības politikas veidotāji uzsvēra 5. Āzijas un Eiropas izglītības ministru sanāksmē (ASEMME5) Rīgā 27.–28.aprīlī. Sanāksmē, kas pulcēja 196 dalībniekus no 46 Āzijas un Eiropas valstīm, noturētas vairāk nekā 20 divpusējās tikšanās, no kurām visstraujāk augļus nesušas aizsāktās sadarbības sarunas ar Džedzjanas universitāti (Zhejiang University) Ķīnā. Jau septembrī šajā augstskolā studijas uzsākt varēs pa vienam studentam no katras Baltijas valsts.

“Valsts līmeņa dialogs bruģē ceļu uz stipendijām, diplomu atzīšanu, kredītpunktu pārnesi, kopīgiem projektiem starp izglītības iestādēm. Stipendija studijām Ķīnā ir viens šāds taustāms piemērs Āzijas un Eiropas noturīgajam starpvaldību dialogam. ASEM sadarbībai pieņemoties spēkā, šādu piemēru kļūs arvien vairāk,” norāda ASEMME5 priekšsēdētāja, izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile.

ASEMME5 laikā ministri uzsvēra vajadzību pēc taustāmākiem Āzijas un Eiropas sadarbības rezultātiem esošo ASEM izglītības prioritāšu ietvarā: kvalitātes nodrošināšanā un atzīšanā, uzņēmējdarbības vides iesaistīšanā izglītībā, sabalansētā mobilitātē un mūžizglītībā, kas aptver arī tehnisko un profesionālo izglītību un apmācību. Sanāksmes laikā parakstīts Sadarbības memorands starp Latviju un Japānu, un ministriju līmeņa sadarbības līgumi par augstākās izglītības kvalifikāciju un studijās iegūto grādu savstarpēju atzīšanu tika noslēgti starp Ķīnu un Igauniju, kā arī Ķīnu un Lietuvu. Patlaban no Latvijā studējošajiem 2% ir ārvalstnieki, bet 6% Latvijas studentu mācās ārpus Latvijas.

Ķīna ir viens no aktīvākajiem Latvijas sadarbības partneriem izglītības jomā. 2010.gadā Latvijas pirmā no Baltijas valstīm parakstīja savstarpējās diplomu atzīšanas līgumu ar ĶTR, kā rezultātā šajā mācību gadā Latvijas augstskolās studē jau 26 šis valsts jaunieši. 2015.gadā Ķīnas puse piešķīra Latvijas pretendentiem 13 stipendijas studijām Ķīnas augstskolās.


Par stipendiju:
Džedzjanas universitāte ir viena no vadošajām augstskolām Ķīnā. Latvijas studentiem ar bakalaura grādu universitāte piedāvā vienu stipendiju studijām maģistra programmā “Ķīnas studijas”. Mācības norit angļu valodā. Pieteikšanās termiņš – šī gada 30. maijs. Stipendija sedz ne tikai studiju maksu un dzīvesvietu, bet arī kabatas naudu un medicīniskos izdevumus.

 

Pietiekšanās stipendijai tiešsaistē divās interneta vietnēs:

www.iczu.zju.edu.cn

Vairāk informācijas: http://viaa.gov.lv/lat/starpt_fin_intrumenti/stipendijas/stipendiju_piedavajumi/?text_id=38308
www.admission.zju.edu.cn.

 

Foto: Džedzjanas universitātes bibliotēkas ēka