Publicēts 18 maijs 2015

Pirmdien, 18.maijā izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile vadīs izglītības un jaunatnes daļu ES Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta (EYCS) ministru padomē Briselē. Savukārt 19.maijā pēc kultūras ministres Daces Melbārdes vadītās padomes daļas par kultūras un audiovizuālajiem jautājumiem, M.Seile noslēgs EYCS padomes ar sporta nozares tēmām.

18.maija sanāksmes laikā plānots izvērtēt Eiropas stratēģiju izglītībai un apmācībai (Education and Training 2020 jeb ET2020), skatot to jo īpaši ES aktuālo nodarbinātības, izaugsmes un efektīvu investīciju gaismā. Šī padomes daļa būs redzama tiešsaistē 11:40 pēc Latvijas laika: http://video.consilium.europa.eu Ieguldījumu efektivitāti izglītībā ministri pārrunās arī darba pusdienu laikā, kad plānota dalīšanās ar labās prakses piemēriem.

Atsaucoties uz martā Parīzē notikušo neformālo izglītības ministru tikšanos, padomes laikā Briselē M.Seile kolēģus aicinās izteikties par parakstīto deklarāciju pilsoniskuma, brīvības un iecietības veicināšanai izglītībā. Francijas rosinātā un Latvijas prezidentūras, kā arī Eiropas Komisijas atbalstītā neformālā sanāksme Parīzē bija atbilde uz traģiskajiem teroraktiem šī gada 7.janvārī Parīzē un 14.februārī Kopenhāgenā. Padomes sanāksmē Briselē ministri tiks aicināti izvērtēt iespējamo turpmāko rīcību.

Mārīte Seile kā padomes priekšsēdētāja 18.maijā rosinās ministrus apstiprināt trīs padomes secinājumus: par radošuma, inovativitātes un digitāli prasmju attīstīšanu jau no agrīna vecuma; un par starpsektoru sadarbības veicināšanu jaunatnes darbā, šādi sekmējot bezdarba un citas sociālekonomiskās problēmas, kas skar mūsdienu jauniešus Eiropā. Rīt, 19.maijā, plānots pieņemt padomes secinājumus par tautas sporta veicināšanu.

Jauniešu jomas skatīšana plānota 18.maija sanāksmes pēcpusdienas daļā, un papildus jaunatnes darbam, tajā tiks izvērtēta arī jauniešu politiskā līdzdalība Eiropā. Sekojiet ministru debatēm 16:40 pēc Latvijas laika: http://video.consilium.europa.eu.