Publicēts 19 maijs 2015

 

Pirmdien, 18.maijā izglītības un zinātnes ministres Mārītes Seiles vadītajā ES Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta (EYCS) padomē Briselē ministri aizvadīja divas publisko debašu daļas, izvērtējot Eiropas sadarbību izglītībā un apmācībā, kā arī jauniešu līdzdalības veicināšanu Eiropas demokrātiskajā dzīvē. Tāpat ministri pieņēma padomes secinājumus jomās, kas skar radošuma un digitālo prasmju attīstību jau no agrīna vecuma, starpsektoru sadarbību jaunu cilvēku sociālekonomisko problēmu risināšanā, kā arī jaunatnes darba nozīmīgumu saliedētas sabiedrības veidošanā.

Sanāksmes ietvaros diskutēja par Eiropas sadarbību izglītībā un apmācībā (ET2020) – analizēti tās līdzšinējie sasniegumi un turpmākā attīstība, gatavojot ET2020 Vidusposma izvērtējumu. ET2020 ir Eiropas līmeņa sadarbības ietvars, kas palīdz dalībvalstīm modernizēt to izglītības un apmācības sistēmas, šādi sniedzot artavu kopējās Eiropas izaugsmes stratēģijas Europe 2020 mērķiem.

Tāpat ministri apmainījās viedokļiem par nākamajiem soļiem, kas būtu sperami pēc Parīzē martā noturētās ministru sanāksmes, kurā tika parakstīta deklarācija, kas akcentē izglītības un jaunatnes sektora lomu radikalizācijas izskaušanā un Eiropas kopējo vērtību veicināšanā.

Kā norādīja Mārīte Seile: “Šodienas absolventi saskaras ar skarbu realitāti – digitālā revolūcija atstāj arvien lielāku iespaidu uz ekonomiku, un mums jāgādā, lai izglītība spētu nodrošināt atbilstošu prasmju apguvi sākot jau no pirmajiem skološanās gadiem. Lai nu kā, darba tirgus nav vienīgais izglītības mērķis. Izglītība spēlē nozīmīgu lomu saliedētas un ilgtspējīgas sabiedrības radīšanā. Tā nodrošina kultūras un pilsonisko vērtību nodošanu nākamajām paaudzēm.”

Tāpat sanāksmē ministri pieņēma padomes secinājumus par nepieciešamību stiprināt darbu ar jaunatni, norādot, ka tas ir instruments aktīvu un kultūratšķirībām atvērtu jauniešu, kā arī pilsoniskas, saliedētas sabiedrības veidošanai. Pilsoniskas sabiedrības tēmu ministri skāra, arī izvērtējot veidus, kā dalībvalstīs praktiski veicināt jauniešu politisko līdzdalību Eiropas demokrātiskajā dzīvē. Šīm debatēm ar jaunatnes nevalstisko organizāciju atbalstu sociālajos tīklos un tiešsaistē sekoja jaunieši un jaunatnes jomā strādājošie visā Eiropā.

Otrdien, 19.maijā, pēc kultūras ministres Daces Melbārdes vadītās padomes daļas par kultūras un audiovizuālajiem jautājumiem, M.Seile noslēgs EYCS padomes ar sporta nozares tēmām, kuru centrā – tautas sporta veicināšana indivīda un sabiedrības kopējam labumam.

Video no ministru sanāksmes: http://tvnewsroom.consilium.europa.eu/event/education-youth-culture-and-sport-council-may-2015
Ministru sanāksmes foto: http://tvnewsroom.consilium.europa.eu/event/education-youth-culture-and-sport-council-may-2015/3388th-education-youth-culture-and-sports-council-roundtable-youth-18-05-15#/gallery/0