Publicēts 20 maijs 2015

Otrdien, 19.maijā kultūras ministre Dace Melbārde un izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile Briselē vadīja kultūras un sporta jautājumiem veltītās sesijas ES Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomē.

Padomē norisinājās politiskās debates par turpmāko Eiropas audiovizuālās politikas attīstību, kas sekoja uzreiz pēc iepazīšanās ar neseno Komisijas ziņojumu "Vienotā digitālā tirgus stratēģija Eiropai".

Debatēs dalībvalstu ministri visvairāk pievērsās diviem jautājumiem: vienotā digitālā tirgus stratēģijas audiovizuālās politikas aspekti un Audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīvas darbība pašreizējā ģeopolitiskajā situācijā.

Ministri diskutēja par politikas veidotāju un regulatoru izaicinājumiem vienotajā digitālajā tirgū, kur vienlaikus jānodrošina digitālā piedāvājuma daudzveidība un augsta kvalitāte, kā arī vienlīdzīgi nosacījumi visiem audiovizuālo mediju pakalpojumu sniedzējiem.

Dalībvalstu ministri arī pārrunāja iespējamos risinājumus, kā novērst neatbilstošu to brīvību izmantošanu, kuru aizsardzību paredz Audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīva ("informācijas brīvību, mediju brīvību un plurālismu, interneta atklātību un kultūras un valodu daudzveidību”), lai nodrošinātu drošību un stabilitāti sabiedrības interesēs.

Padome arī pieņēma lēmumu pasludināt Plovdivu (Bulgārija) un Matēru (Itālija) par Eiropas kultūras galvaspilsētām 2019. gadā.

„Saistībā ar Eiropas audiovizuālo politiku viens no galvenajiem jautājumiem, kas tika izskatīts šajā padomē, ir par iespējām līdzsvarot vārda brīvību ar drošību un stabilitāti sabiedrības interesēs, tajā pašā laikā saglabājot kultūras daudzveidību un nodrošinot konkurētspēju audiovizuālajā jomā Eiropā,” norādīja Dace Melbārde.

Sporta jomai veltītajā sanāksmes daļā ministri pieņēma padomes secinājumus par to, kā pēc iespējas palielināt tautas sporta nozīmi caurviju prasmju attīstīšanā, īpaši jauniešu vidū. Šie secinājumi izvērtē, kā neformālā un ikdienējā mācību procesā apgūtas brīvprātīgas fiziskās aktivitātes palīdz jauniešiem apgūt, kas papildina viņu formālo izglītību un uzlabo jaunu cilvēku izredzes darba tirgū.

“Tautas sports attīsta personību, veicinot tādu prasmju izkopšanu kā kritiskā domāšana un māka risināt problēmas. Tas sniedz ievērojamu ieguvumu, lai arī neprasa lielas investīcijas vai īpašu fizisko sagatavotību," norādīja M.Seile.

ES Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padome norisinājās divas dienas – 18. un 19.maijā. Pirmdien, 18.maijā, ministri aizvadīja divas publisko debašu daļas, M.Seiles vadībā izvērtējot Eiropas sadarbību izglītībā un apmācībā, kā arī jauniešu līdzdalības veicināšanu Eiropas demokrātiskajā dzīvē. Tāpat ministri pieņēma padomes secinājumus jomās, kas skar radošuma un digitālo prasmju attīstību jau no agrīna vecuma, starpsektoru sadarbību jaunu cilvēku sociālekonomisko problēmu risināšanā, kā arī jaunatnes darba nozīmīgumu saliedētas sabiedrības veidošanā.

Informācija medijiem: Ministru sanāksmes foto un video materiāli pieejami ES Padomes mājas lapā
http://tvnewsroom.consilium.europa.eu/event/education-youth-culture-and-sport-council-may-2015