Publicēts 25 maijs 2015

27.–28.maijā Rīgā notiks starptautiska konference IKT informācijas pieejamībai mācību procesā (ICT4IAL), kurā prezentēs divu gadu garumā izstrādātas vadlīnijas informācijas tehnoloģiju izmantošanai mācību procesā, padarot informāciju pieejamāku, tostarp cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Konferencē skatītā tēma sasaucas ar vienu no Latvijas prezidentūras ES Padomē prioritātēm – Digitāla Eiropa.

Vadlīnijas informācijas pieejamības nodrošināšanai ir galvenais rezultāts projektam “IKT loma informācijas pieejamībai mācību procesā”, kas ilga divus gadus un noslēdzās 2014.gada decembrī. Šīs vadlīnijas ir izstrādātas kā viegli pielietojams rīks praktiķiem un organizācijām, kuri sagatavo informāciju mācību procesam. Tajās ietverta virkne norādījumu tam, kā veidot ikvienam pieejamus materiālus teksta, video un audio formātos.

Divu dienu konferenci atklās 27.maijā plkst. 9:00 viesnīcā Islande Hotel, Ķīpsalas ielā 20, un pasākumā piedalīsies Eiropas Speciālās un iekļaujošās izglītības aģentūras (ESIIA) dalībvalstu izglītības jomas eksperti, nevalstisko organizāciju pārstāvji un speciālisti, kas izstrādājuši attiecīgos materiālus. Konference ir Latvijas prezidentūras ES Padomē pasākums, kuru ar Izglītības un zinātnes ministrijas un Valsts izglītības satura centra (VISC) atbalstu rīko Eiropas Speciālās un iekļaujošās izglītības aģentūra.

Projekts “IKT loma informācijas pieejamībai mācību procesā” ir daudznozaru tīkls, ko izveidoja ESIIA sadarbībā ar Eiropas Skolu tīklu (EUN), Starptautisko universitāšu asociāciju (IUA), UNESCO, DAISY konsorciju un Iekļaujošu IKT globālo iniciatīvu (G3ICT). Projekta aktivitātes sākās 2013.gadā, un vadlīnijas tika izstrādātas, sadarbojoties partneriem un iesaistot ekspertus no ESIIA, kā arī partneru dalībvalstīm.

Konferences darba grupās dalībniekiem būs iespēja apgūt un pilnveidot savas prasmes visiem pieejamu materiālu izveidē, to pārveidošanā dažādos formātos, kā arī jau esošu materiālu pieejamības uzlabošanā.

Pēc konferences vadlīnijas būs pieejamas projekta tīmekļa vietnē [ārēja saite] atvērtajā koda programmatūrā kā aktīvs tiešsaistes materiāls.

ESIIA ir neatkarīga organizācija, kas ir sadarbības platforma 29 dalībvalstīm: Austrijai, Beļģijai, Čehijai, Dānijai, Francijai, Grieķijai, Horvātijai, Igaunijai, Īrijai, Islandei, Itālijai, Kiprai, Latvijai, Lielbritānijai, Lietuvai, Luksemburgai, Maltai, Nīderlandei, Norvēģijai, Polijai, Portugālei, Slovākijai, Slovēnijai, Somijai, Spānijai, Šveicei, Ungārijai, Vācijai un Zviedrijai.

guidelines ICT